Ambulantná pohotovostná služba v ŽSK, okres Martin

ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, P. Mudroňa, Martin 51-47553804-A0001 ambulancia pevnej APS pre deti a dorast P. Mudroňa 495/27, 03601 Martin 16:00 - 22:00
ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, Škultétyho, Martin 65-51257076-A0002 ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Poliklinika I., Škultétyho 470/7, 03601 Martin 15:30 - 19:00
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Kollárova, Martin 51-00365327-A0002 ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 03659 Martin 16:00 - 22:00
ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Pavla Mudroňa, Martin 51-36402753-A0001 ambulancia pevnej APS pre dospelých Pavla Mudroňa 11, 03601 Martin 16:00 - 22:00
ambulancia LSPP - zubno-lekárska LSPP zubno-lekárska, Pavla Mudroňa, Martin 65-43870902-A0005 ambulancia LSPP - zubno-lekárska Pavla Mudroňa 14, 03601 Martin 15:30 - 19:00