Preskočiť navigáciu

Ambulantné zdravotnícke zariadenia

Bytča

pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bytča, (MUDr. Dagmar Bálintová) (Pneumológia a ftizeológia) 65-37801678-A0002 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Sidónie Sakalovej 161/16, 01401 Bytča dnes neordinuje

Dolný Kubín

pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Dolný Kubín, (MUDr. Mária Kodajová) (Pneumológia a ftizeológia) 65-37904132-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30

Liptovský Mikuláš

pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Lucia Kováčiková, Liptovský Hrádok, (PaF, s. r. o.) (Pneumológia a ftizeológia) 65-44192509-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pri železnici 1737, 03301 Liptovský Hrádok 7:00 - 12:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Liptovský Mikuláš, (Pneumorespiro, s. r. o.) (Pneumológia a ftizeológia) 65-47792574-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Palúčanská 218/25, 03123 Liptovský Mikuláš
Zariadenie bolo zrušené k 31.07.2020

Martin

ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie ! Ambulancia pediatricej pneumológie a ftizeológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 65-00365327-A0026 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatricej pneumológie a ftizeológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-00365327-A0107 objednávanie eRecept ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 9:00 - 13:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická - pľúcna ambulancia, MUDr. Anna Hrčová, Martin, (Martinská poliklinika, s.r.o.), Martin, (Martinská poliklinika, s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 65-36405418-A0026 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Škultétyho 7, 03601 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 19.12.2019
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Anna Mešková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin) (Pneumológia a ftizeológia, Abdominálna ultrasonografia u dospelých, Endoskopia respiračného systému) 65-00365327-A0091 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Kajtár Peter, Martin, (RESPIRO, s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 65-36437395-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia P. Mudroňa 10197/16, 03601 Martin dnes neordinuje
všeobecná nemocnica ! Všeobecná nemocnica, Kollárova, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin) (Anestéziológia a intenzívna medicína, Dermatovenerológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, JIS hematologická, Hematológia a transfuziológia, JIS chirurgická, Chirurgia, JIS cievnej chirurgie, Cievna chirurgia, JIS hrudníková chirurgia, Hrudníková chirurgia, JIS neurochirurgická, Neurochirurgia, Plastická chirurgia, JIS úrazová, úrazová chirurgia, JIS gynekologická, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS infekčná, Infektológia, Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, JIS neurologická, Neurológia, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, JVSN / jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov, Nukleárna medicína, Radiačná onkológia, Klinická onkológia, JIS ortopedická, Ortopédia, Oftalmológia, JIS otorinolaryngologická, Otorinolaryngológia, Paliatívna medicína, JIS pediatrická, Pediatria, Pneumológia a ftizeológia, JIS pneumologická a ftizeologická, JIS urologická, Urológia, Pediatrická urológia, Maxilofaciálna chirurgia, Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Kardiológia, Invazívna diagnostika a intervenčná liečba v kardiológii, Transplantačné, Psychiatria, Centrálny príjem, Centrálna sterilizácia, Stomatológia, Arytmia a koronárna jednotka, Pediatrická anestéziológia, Pediatrická intenzívna medicína, Detská chirurgia, Gastroenterológia) 65-00365327-A0156 všeobecná nemocnica Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, funkčná diagnostika, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin) (Funkčná diagnostika) 65-00365327-A0233 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin) (Pneumológia a ftizeológia, Abdominálna ultrasonografia u dospelých, Endoskopia respiračného systému) 65-00365327-A0189 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin) (Pneumológia a ftizeológia) 51-00365327-A0045 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Vladimíra Bellová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin) (Pneumológia a ftizeológia, Abdominálna ultrasonografia u dospelých, Endoskopia respiračného systému) 51-00365327-A0043 objednávanie pneumologicko-ftizeologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin) (Pneumológia a ftizeológia, Abdominálna ultrasonografia u dospelých, Endoskopia respiračného systému) 51-00365327-A0044 objednávanie pneumologicko-ftizeologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Kollárova, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Infektológia, JIS infekčná, Pneumológia a ftizeológia, JIS pneumologická a ftizeologická, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Pediatria, JIS pediatrická, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, JIS ortopedická, Urológia, JIS urologická, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Otorinolaryngológia, JIS otorinolaryngologická, Oftalmológia, Dermatovenerológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Hematológia a transfuziológia, JIS hematologická, Neurochirurgia, JIS neurochirurgická, Plastická chirurgia, Radiačná onkológia, Nukleárna medicína, Gastroenterológia, Kardiológia, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, JVSN / jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov, Cievna chirurgia, JIS cievnej chirurgie, Maxilofaciálna chirurgia, Hrudníková chirurgia, JIS hrudníková chirurgia, Transplantačné, Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, Paliatívna medicína, Tropická medicína, Arytmia a koronárna jednotka, Zubné lekárstvo, Pediatrická anestéziológia, Pediatrická intenzívna medicína, Detská chirurgia) 51-00365327-A0169 všeobecná nemocnica Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Gabriela Oravcová, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin) (Funkčná diagnostika) 51-00365327-A0146 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Martin, (POLIKLINIKA-dg. centrum, s. r. o.) (Pneumológia a ftizeológia) 65-36397326-A0005 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Prieložtek 5059/1, 03601 Martin 7:00 - 13:00

Námestovo

pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Miroslav Žáčik, Námestovo, (DAMIZA, s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 65-36839850-A0002 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Červeného Kríža 62/30, 02901 Námestovo 6:45 - 12:00 - 12:30 - 14:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Námestovo, (MUDr. Ján Trabalík) (Pneumológia a ftizeológia) 65-37904761-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Červeného kríža 62/30, 02901 Námestovo 7:00 - 15:30

Ružomberok

pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Alena Stančoková, Ružomberok, (Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN) (Pneumológia a ftizeológia) 51-31936415-A0024 pneumologicko-ftizeologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Michaela Bajačeková, Ružomberok, (Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN) (Pneumológia a ftizeológia) 51-31936415-A0161 pneumologicko-ftizeologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
stacionár Stacionár, pneumológia a ftizeológia, Ružomberok, (Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN) (Pneumológia a ftizeológia) 51-31936415-A0094 stacionár ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Elena Rybárová, Ružomberok, (Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN) (Pneumológia a ftizeológia) 51-31936415-A0160 pneumologicko-ftizeologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje

Turčianske Teplice

pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická- pľúcna ambulancia, MUDr. Anna Hrčová, Turčianske Teplice, (Martinská poliklinika, s.r.o.), Turčianske Teplice, (Martinská poliklinika, s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 65-36405418-A0019 pneumologicko-ftizeologická ambulancia 9. mája 438/15, 03901 Turčianske Teplice
Zariadenie bolo zrušené k 19.12.2019

Tvrdošín

stacionár Stacionár, pneumológia a ftizeológia, Trstená, (Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená) (Pneumológia a ftizeológia) 65-00634891-A0040 stacionár Mieru 549/16, 02801 Trstená  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Richard Kadlec, Trstená, (Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená) (Pneumológia a ftizeológia) 65-00634891-A0026 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Mieru 549/16, 02801 Trstená 6:30 - 15:00
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Mieru, Trstená, (Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Pneumológia a ftizeológia, Psychiatria, Pediatria, JIS pediatrická, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Otorinolaryngológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neonatológia, Nefrológia, Medicína drogových závislostí, Dlhodobo chorých, Paliatívna medicína, Liečebná výživa) 65-00634891-A0048 všeobecná nemocnica Mieru 549/16, 02801 Trstená  

Čadca

ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Čadca, (Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 65-17335469-A0054 objednávanie ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Palárikova 2311, 02216 Čadca dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Čadca, (MUDr. Mária Hriňová) (Pneumológia a ftizeológia) 65-37909941-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Palárikova 2311/57, 02201 Čadca 7:00 - 15:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Skalité, (TERAMI, s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 65-36864609-A0002 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Skalité 1149, 02314 Skalité  

Žilina

ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie ! Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, MUDr. Klement Matuška, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 65-17335825-A0033 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
Zariadenie bolo zrušené k 18.07.2018
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie (Detská pľúcna ambulancia), MUDr. Klement Matuška, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-17335825-A0012 objednávanie ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Uvedený čas(7:30)v sms neplatí.Pacienti sú vyšetrovaní v poradí,v akom prídu. Pľúcna ambulancia, MUDr. Mária Kleinová., Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Pneumológia a ftizeológia) 65-17335825-A0074 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
Zariadenie bolo zrušené k 18.07.2018
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Jaroslava Malčovská, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Pneumológia a ftizeológia) 65-17335825-A0073 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
Zariadenie bolo zrušené k 18.07.2018
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Uvedený čas v sms neplatí. Pacienti sú vyšetrovaní v poradí, v akom prídu. Pľúcna ambulancia, MUDr. Mária Palúchová., Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Pneumológia a ftizeológia) 65-17335825-A0072 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
Zariadenie bolo zrušené k 18.07.2018
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Žilina, (MUDr. Danka Zubajová, s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 65-36689017-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Hálkova 3, 01001 Žilina  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Uvedený čas v sms neplatí. Pacienti sú vyšetrovaní v poradí, v akom prídu. Pľúcna ambulancia, MUDr. Anna Tatárová., Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Pneumológia a ftizeológia) 65-17335825-A0052 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
Zariadenie bolo zrušené k 18.07.2018
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Pneumológia a ftizeológia) 51-17335825-A0009 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Pneumológia a ftizeológia) 51-17335825-A0008 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Kleinová, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Pneumológia a ftizeológia) 51-17335825-A0011 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (Pneumológia a ftizeológia) 51-17335825-A0010 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 6:30 - 12:30 - 13:00 - 15:00