Preskočiť navigáciu

Detská kardiologická ambulancia, Dolný Kubín, (Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín)

Zariadenie bolo zrušené k 18.03.2019
Druh zariadenia: ambulancia pediatrickej kardiológie ambulancia pediatrickej kardiológie
Identifikátor: 65-00634905-A0011
Odborné zameranie: pediatrická kardiológia
Lekári, sestry:

MUDr. Daniela Smatana-Javošová (lekár)

Blanka Svetláková (sestra)

Miesto prevádzkovania:
Nemocničná  1944/10
02614  Dolný Kubín
Poisťovne: Dôvera
Poskytovateľ: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého
Nemocničná  1944/10
02614  Dolný Kubín
IČO: 00634905
Telefón:

+421 435801383

Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.