Preskočiť navigáciu

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Kysucké Nové Mesto, (KURATÍVA, s.r.o.)

Zariadenie bolo zrušené k 30.04.2018
Druh zariadenia: ambulancia klinickej imunológie a alergológie ambulancia klinickej imunológie a alergológie
Identifikátor: 65-36691291-A0004
Odborné zameranie: klinická imunológia a alergológia
Miesto prevádzkovania:
Kukučínova  2739
02401  Kysucké Nové Mesto
Poisťovne:
Poskytovateľ: KURATÍVA, s.r.o.
266
02334  Kysucký Lieskovec
IČO: 36691291
Telefón:

+421 4201904

Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.