Preskočiť navigáciu

Ambulancia klinickej logopédie, Liptovský Mikuláš, (Mgr. Elena Brdečková)

Zariadenie bolo zrušené k 30.04.2019
Druh zariadenia: ambulancia klinickej logopédie ambulancia klinickej logopédie
Identifikátor: 65-37903691-A0001
Odborné zameranie: klinická logopédia
Miesto prevádzkovania:
Jánošíkovo nábrežie  1212
03101  Liptovský Mikuláš
Poisťovne:
Poskytovateľ: Mgr. Elena Brdečková
IČO: 37903691
Telefón:

+421 44552244

Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.