Preskočiť navigáciu

Psychiatrická ambulancia, Sučany, (Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých)

Zariadenie bolo zrušené k 30.06.2018
Druh zariadenia: psychiatrická ambulancia psychiatrická ambulancia
Identifikátor: 65-00738361-A0001
Odborné zameranie: psychiatria
Miesto prevádzkovania:
Družstevná  1611/2
03852  Sučany
Poisťovne:
Poskytovateľ: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Družstevná  1611/2
03852  Sučany
IČO: 00738361
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.