Preskočiť navigáciu

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Sučany, (Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých)

Zariadenie bolo zrušené k 30.06.2018
Druh zariadenia: všeobecná ambulancia pre deti a dorast všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Identifikátor: 65-00738361-A0003
Odborné zameranie: všeobecná starostlivosť o deti a dorast
Miesto prevádzkovania:
Družstevná  1611/2
03853  Sučany
Poisťovne:
Poskytovateľ: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Družstevná  1611/2
03852  Sučany
IČO: 00738361
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.