Preskočiť navigáciu

Gynekologická ambulancia, Žilina, (CDZ, s.r.o.)

Zariadenie bolo zrušené k 03.02.2023
Druh zariadenia: gynekologicko-pôrodnícka ambulancia gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Identifikátor: 65-36776076-A0001
Odborné zameranie: gynekológia a pôrodníctvo
ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
Miesto prevádzkovania:
M. R. Štefánika  842/47
01001  Žilina
Poisťovne: Dôvera
Poskytovateľ: CDZ, s.r.o.
Nemocnica s poliklinikou, V. Spanyola  8187
01001  Žilina
IČO: 36776076
Telefón:

+421 414510420

Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.