Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Kúpeľná liečebňa, Jánska dolina, Liptovský Ján, (Spoločnosť Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá)

Druh zariadenia: kúpeľná liečebňa kúpeľná liečebňa
Identifikátor: 53-00735540-A0001
Miesto prevádzkovania:
Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR Bystrá
Jánska dolina  286
03203  Liptovský Ján
Poskytovateľ: Spoločnosť Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá
Jánska dolina  286
03203  Liptovský Ján
IČO: 00735540

Indikačné zameranie

I. Onkologické choroby
IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
IV/ 5 Stavy po operácii štítnej žľazy pre tyreotoxikózu do 6 mesiacov po operácii
V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest:
V/1 Chronická bronchitída, sústavne odborne liečená
V/2 Bronchiálna astma v pokojnom stave, sústavne odborne liečená
V/3 Bronchiálna astma s frekvenciou záchvatov priemerne aspoň raz mesačne sústavne odborne liečená,
pokiaľ sú hodnoty FEV l / s hraničné alebo nižšie ako 60 % náležitej hodnoty
V/4 Stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc a po transplantácii pľúc do 6 mesiacov po operácii
V/5 Hypertrofické zápaly alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest, sústavne odborne liečené
V/6 Alergické nádchy preukázané alergologickým vyšetrením, sústavne odborne liečené
V/7 Chronické sínusitídy a sinobronchitídy, sústavne odborne liečené
V/8 Stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 6 mesiacov po operácii
V/9 Pľúcne fibrózy, sústavne odborne liečené
XI. Ženské choroby
XI/6 Klimakterický syndróm
XII. Choroby z povolania
XII/1 Liečba pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia po 10 rokoch expozície v II. alebo III. kategórii rizika žiarenia podľa predpisu pre pracoviská s rádioaktívnymi látkami a doliečovanie poškodení ionizujúcim žiarením v dôsledku prekročenia prípustných limitov.
XII/5 Pneumokonióza všetkých štádií s poruchou ventilačnej funkcie
XII/6 Následky poškodenia dýchacích ciest leptavými parami, plynmi a dráždivými prachmi
XII/9 Liečba pracovníkov pracujúcich v prostredí ionizujúceho žiarenia, v rudnom priemysle , uránovom priemysle, pri opravárenských prácach hlavného technologického zariadenia v kontrolovaných pásmach hlavného výrobného bloku a budovách pomocných prevádzok atómových elektrární, ak práca trvá dlhšie ako 3 roky
XII/10 Bronchiálna astma profesionálna
Nahlásiť problém
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.