Preskočiť navigáciu

Domáca ošetrovateľská starostlivosť - Trnavský samosprávny kraj

Služby ADOS sú určené čiastočne alebo úplne imobilným pacientom, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť a nemôžu samostatne chodiť na ošetrenie či rehabilitáciu. Väčšina pacientov, ktorí využívajú služby ADOS, je chronicky chorých. Domáce ošetrovanie však poskytujú aj pri náhlych či krátkodobých chorobách, po prepustení z hospitalizácie, po operáciách, prípadne po zákrokoch v rámci jednodňovej chirurgie, ktoré vyžadujú následnú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť. Domáca ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť sa poskytuje na návrh lekára. V prípade, že si pacient nárokuje na úhradu zo zdravotného poistenia, musí domáce ošetrovanie písomne navrhnúť všeobecný lekár (alebo ošetrujúci z nemocnice) a domácu liečebnú rehabilitáciu alebo fyzioterapiu rehabilitačný lekár (lekár so špecializáciou FBLR).

Hospicová starostlivosť je komplexná zdravotná, psychologická, sociálna a duchovná starostlivosť o terminálne chorého (zomierajúceho) človeka a jeho blízkych v zdravotníckom zariadení (hospic) alebo v domácom prostredí (mobilný hospic).

agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Ivana Krasku, Sereď, (Mestská poliklinika Sereď, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 62-36788473-A0031 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Mestská poliklinika Sereď, Ivana Krasku 2464/38, 92601 Sereď 7:00 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Hodská, Galanta, (ADOS DOMA, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-36279935-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Hodská 373/38, 92422 Galanta  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Ados ADVENA, D. Štúra, Sereď, (LAFI-TON s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 62-45370681-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti D. Štúra 10, 92601 Sereď 9:00 - 12:00 - 13:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Školská, Šamorín, (Rescue - BH, s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 62-46869042-A0009 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Školská 1748/33A, 93101 Šamorín 7:30 - 16:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Veľkoblahovská cesta, Dunajská Streda, (ADOS H&H MEDIC s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 62-52342972-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 7:30 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Ohrady, (Mgr. Zuzana Orbán) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 62-42164583-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Ohrady 800, 93012 Ohrady 8:00 - 16:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Poľovnícka, Veľký Meder, (MAADOS s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-48038814-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder 7:15 - 15:45
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Športová, Dunajská Streda, (ADOS - DS, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 62-36269336-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Športová 4392/46, 92901 Dunajská Streda 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Dolné bašty, Trnava, (MEDCORP SLOVAKIA s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 62-44727097-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Dolné bašty 8833/14, 91701 Trnava 8:00 - 16:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Ulica Študentská, Trnava, (Zdravá župa, s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 62-53708997-A0004 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Ulica Študentská 3579/16, 91701 Trnava 8:00 - 16:00
mobilný hospic Mobilný hospic Most domov, Trnava, (Most domov) (Domáca hospicová starostlivosť) 62-54894247-A0001 mobilný hospic Malženická cesta 6981/3, 91701 Trnava 8:00 - 16:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Ulica Jaderná, Trnava, (Life Art 1998 s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-54495148-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Ulica Jaderná 1799/2, 91701 Trnava  
mobilný hospic Mobilný hospic, Trnava, (Zdravá župa, s. r. o.) (Domáca hospicová starostlivosť) 62-53708997-A0005 mobilný hospic Ulica Študentská 3579/16, 91701 Trnava 8:30 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Ulica Kapitulská, Trnava, (ADOSKA, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 62-36651826-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Ulica Kapitulská 455/13, 91701 Trnava 7:30 - 12:00 - 12:30 - 16:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Ulica Hlavná, Trnava, (Trnavská arcidiecézna charita) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 62-35602619-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Ulica Hlavná 17/43, 91701 Trnava 8:00 - 10:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Ulica Andreja Žarnova, Trnava, (SALVUS, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-31391303-A0014 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Ulica Andreja Žarnova 7507/11, 91702 Trnava 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Buková, (Oľga Botteková) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 62-36093483-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Buková 290, 91910 Buková 7:00 - 15:30
mobilný hospic Mobilný hospic, Vrbové, (Dotyk Života, o.z.) (Domáca hospicová starostlivosť) 62-51257645-A0001 mobilný hospic Ulica Jána Zigmundíka 293/1, 92203 Vrbové 7:30 - 12:00 - 12:30 - 16:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Nitrianska, Piešťany, (Alzheimercentrum Piešťany, n.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 62-37986945-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nitrianska 1837/5, 92101 Piešťany 7:00 - 19:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Rekreačná, Piešťany, (Alzheimercentrum Piešťany, n.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 62-37986945-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Rekreačná 4865/7, 92101 Piešťany 7:00 - 19:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Staničná, Piešťany, (IMAG, spol. s r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 62-34141260-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Staničná 2329/41, 92101 Piešťany 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Ulica Jána Zigmundíka, Vrbové, (Dotyk Života, o.z.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 62-51257645-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Ulica Jána Zigmundíka 293/1, 92203 Vrbové 7:30 - 12:00 - 12:30 - 16:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Pod Hájkom, Skalica, (ADOS servis, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 62-36274313-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Pod Hájkom 2006/37, 90901 Skalica 7:00 - 15:30
mobilný hospic Mobilný hospic, Skalica, (Domáca hospicová starostlivosť, s.r.o. v skratke DHS, s.r.o.) (Domáca hospicová starostlivosť) 62-50451219-A0001 mobilný hospic Dr. G. Schaefflera 2399/12, 90901 Skalica 14:30 - 22:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Kalinčiakova, Senica, (Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 62-00416002-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Kalinčiakova 1396/46, 90501 Senica 7:30 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Nová, Kúty, (MEDISON PLUS s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-36759368-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nová 1230, 90801 Kúty 8:00 - 16:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Sotinská, Senica, (ADOS - 4LIFE s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-47857901-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Sotinská 1588, 90501 Senica 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Nábrežie A.Hlinku, Hlohovec, (VLADOS, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 62-44998198-A0003 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Nábrežie A.Hlinku, Hlohovec, (ADOS Humanus n.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 62-37986279-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nábrežie A.Hlinku 51/31, 92001 Hlohovec 8:00 - 16:00