Preskočiť navigáciu

Mobilné odberové miesta, okres Trnava

mobilné odberové miesto ! Mobilné odberové miesto, Trnava, (AnalytX s.r.o.) (Mobilné odberové miesto) 22-35826321-A0002 mobilné odberové miesto unimobunky na parkovisku oproti Urgentnému príjmu Fakultnej nemocnice Trnava, Ulica Dohnányho 2368/2, 91702 Trnava
Zariadenie bolo zrušené k 10.10.2022
mobilné odberové miesto Mobilné odberové miesto, Trnava, (AnalytX s.r.o.) (Mobilné odberové miesto) 22-35826321-A0004 mobilné odberové miesto mobilné unimobunky v zadnej časti areálu Fakultnej nemocnice v Trnave, Ulica Andreja Žarnova 7507/11, 91702 Trnava 8:00 - 10:00
PCR Covid-Pass
PCR pre samoplatcov
mobilné odberové miesto Veľkokapacitné mobilné odberové miesto, Trnava, (Medirex, a.s.) (Mobilné odberové miesto) 22-35766450-A0002 mobilné odberové miesto Parkovisko, Ulica Rybníková 592/1, 91701 Trnava 9:30 - 11:00 - 9:00 - 12:00
PCR Covid-Pass
PCR pre samoplatcov
Ag pre samoplatcov
mobilné odberové miesto Odberové miesto Antigénové testy Medisil, Kalinčiakova 27, Trnava, (Medisil s.r.o.) (Mobilné odberové miesto) 22-52083691-A0001 objednávanie mobilné odberové miesto v nebytovom priestore, Ulica Kalinčiakova 3357/27, 91701 Trnava 7:30 - 15:30
Ag pre samoplatcov
mobilné odberové miesto Mobilné odberové miesto, Trnava, (Helpo. s.r.o.) (Mobilné odberové miesto) 22-53123816-A0001 mobilné odberové miesto Objekt DHZ Trnava – Centrum, Ulica Štefánikova 119/29, 91701 Trnava Ag pre samoplatcov
mobilné odberové miesto Odberové miesto PCR testy Medisil, Kalinčiakova 27, Trnava, Trnava, (Medisil s.r.o.) (Mobilné odberové miesto) 22-52083691-A0002 objednávanie mobilné odberové miesto v nebytovom priestore, Ulica Kalinčiakova 3357/27, 91701 Trnava 7:30 - 15:30
PCR pre samoplatcov
mobilné odberové miesto ! AG Mobilné odberové miesto, Trnava, (Váš Lekár, s.r.o.) (Mobilné odberové miesto) 22-45263230-A0004 mobilné odberové miesto mobilné unimobunky na parkovisku, Zelený kríčok 575/2, 91701 Trnava
Zariadenie bolo zrušené k 01.12.2022
mobilné odberové miesto ! PCR Mobilné odberové miesto, Trnava, (Váš Lekár, s.r.o.) (Mobilné odberové miesto) 22-45263230-A0005 mobilné odberové miesto mobilné unimobunky na parkovisku, Zelený kríčok 575/2, 91701 Trnava
Zariadenie bolo zrušené k 01.12.2022
mobilné odberové miesto Mobilné odberové miesto, Trnava, (Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.) (Mobilné odberové miesto) 22-31389139-A0002 mobilné odberové miesto Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Ulica Vlárska 44, 91701 Trnava PCR pre samoplatcov
mobilné odberové miesto Mobilné odberové miesto, Trnava, (AnalytX s.r.o.) (Mobilné odberové miesto) 22-35826321-A0003 mobilné odberové miesto mobilné unimobunky v zadnej časti areálu Fakultnej nemocnice v Trnave, Ulica Andreja Žarnova 7507/11, 91702 Trnava 8:00 - 10:00
Ag pre samoplatcov
mobilné odberové miesto ! Mobilné odberové miesto, Trnava, (AnalytX s.r.o.) (Mobilné odberové miesto) 22-35826321-A0001 mobilné odberové miesto unimobunky na parkovisku oproti Urgentnému príjmu Fakultnej nemocnice Trnava, Ulica Dohnányho 2368/2, 91702 Trnava
Zariadenie bolo zrušené k 10.10.2022
mobilné odberové miesto Mobilné odberové miesto, Trnava, (Medical Safe s.r.o.) 22-52285715-A0001 objednávanie mobilné odberové miesto parkovisko pred Kultúrnym domom Modranka, Ulica Seredská 3956/131, 91705 Trnava  
mobilné odberové miesto ! Mobilné odberové miesto, Trnava, (Mesto Trnava) (Mobilné odberové miesto) 22-00313114-A0001 objednávanie mobilné odberové miesto Mestská športová hala, Ulica Rybníková 576/15A, 91701 Trnava
Zariadenie bolo zrušené k 22.08.2022