Preskočiť navigáciu

Ani nie po roku padla ďalšia hranica

06.10.2017

Portál e-VÚC sprístupňuje občanom na jednom mieste informácie, ktoré pri svojej činnosti produkujú samosprávne kraje a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Zatiaľ sa jedná hlavne o informácie z oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci. Na rozdiel od štátnych portálov (Národný portál zdravia, ÚPVS) a rôznych "biznis" riešení obsahuje reálne, denne aktualizované údaje – je to jediný takýto zdroj v SR. Zverejňujú sa aj informácie o pracoviskách v nemocniciach.

Návštevnosť stránok

V septembri 2017 (teda ani nie po roku od posledného rekordu) prekročila jeho mesačná návštevnosť ďalšiu magickú hranicu a dosiahla 313 469 návštev, pričom si 222 445 návštevníkov prezrelo 653 101 stránok.

Podiel mobilných zariadení

Podiel používateľov mobilných telefónov (47%) oproti minulému roku ešte viac narástol.

Zdroj návštev

Rovnako tak stúpol počet návštevníkov prichádzajúcich z vyhľadávača Google, čo svedčí o dobrej sémantike stránok.

Demografia

Medzi návštevníkmi naďalej prevažuje veková kategória 25-44 rokov, skoro 77% tvoria ženy. 

Všetky aktuality