Preskočiť navigáciu

Žilinský samosprávny kraj

Manuál pre domácnosť pri ochorení COVID-19 (variant omikron)

V najbližšom období hrozia výpadky personálu v ambulanciách, nemocniciach aj lekárňach. Preto Vám prinášame niekoľko rád ako využiť portál e-VÚC pri hľadaní pomoci. V ďalšom texte nájdete rady, čo robiť

Tu si môžete prezrieť alebo prevziať manuál:

Manuál pre domácnosť pri ochorení COVID-19 (variant omikron) (PDF, 979kB)

 

Zdravotníctvo

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná ambulantne, pokiaľ nepresiahne 24 hodín. Okrem všeobecných a špecializovaných ambulancií sem patria hlavne zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti, zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, stacionáre a ADOS-ky
Za lekárov prvého kontaktu sú považovaní všeobecní lekári, gynekológovia a stomatológovia. Títo majú pridelené tzv. zdravotné obvody. Podľa adresy svojho trvalého pobytu môžete zistiť, ku ktorému lekárovi patríte a je povinný vás ošetriť. Pritom je ale stále zachovaná slobodná voľba lekára.

Ak má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti aktivovaný elektronický systém objednávania, môžete sa na vyšetrenie objednať cez internet.

Mimo ordinačných hodín svojho lekára vám zdravotnú starostlivosť poskytne ambulantná pohotovostná služba.

Ústavná zdravotná starostlivosť presahujúca 24 hodín je poskytovaná hlavne v nemocniciach. Tieto zároveň prevádzkujú ústavnú pohotovostnú službu pre nevyhnutné prípady mimo ordinačných hodín ambulancií a ambulantných pohotovostí.

Lekárenská starostlivosť je poskytovaná v lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok. Samosprávny kraj zároveň určuje tzv. lekárenskú pohotovostnú službu, počas ktorej vybrané lekárne majú otvorené aj mimo štandardných prevádzkových časov.

Ak máte mobilný telefón s GPS alebo vie Váš prehliadač zistiť polohu a chcete zistiť, kde je najbližšia lekáreň, ambulancia APS alebo nemocnica, použite aplikáciu Otvorená lekáreň.

Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a prevádzkovateľov lekární sú určené samostatné sekcie portálu.

Sociálna pomoc

V kraji sú sociálne služby poskytované viacerými poskytovateľmi. Tu sa môžete dočítať viac o jednotlivých druhoch sociálnych služieb a vyhľadať pre vás najvhodnejšie.

Zverejňuje sa aj evidencia žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby.