Preskočiť navigáciu

Ústavná ošetrovateľská starostlivosť - Žilinský samosprávny kraj

Hospic je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotníckej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje hospicová (paliatívna) starostlivosť - komplexná zdravotná, psychologická, sociálna a duchovná starostlivosť o terminálne chorého (zomierajúceho) človeka a jeho blízkych.

Dom ošetrovateľskej starostlivosti (DOS) je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľská rehabilitácia pacientom, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí.

liečebňa Liečebňa, Štiavnička, Ružomberok, (Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička) (Dlhodobo chorých) 65-17336171-A0001 liečebňa Štiavnička, 03401 Ružomberok  
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Palárikova, Čadca, (Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 65-17335469-A0001 dom ošetrovateľskej starostlivosti Palárikova 2311/57, 02201 Čadca  
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Stred, Zázrivá, (ZSS NESTOR) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 65-42180139-A0002 dom ošetrovateľskej starostlivosti ZSS NESTOR, o.z., Stred 449, 02705 Zázrivá  
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Vojtecha Spanyola, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 51-17335825-A0097 dom ošetrovateľskej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina