Preskočiť navigáciu

Zdravotníctvo

Kto je môj lekár? (zdravotné obvody)  
Ambulantná pohotovostná služba v ŽSK (32) Turčianske Teplice (3) | Liptovský Mikuláš (3) | Čadca (3) | Dolný Kubín (2) | Martin (4) | Námestovo (3) | Ružomberok (3) | Tvrdošín (3) | Bytča (3) | Žilina (3) | Kysucké Nové Mesto (2)  
Lekárenská pohotovostná služba v ŽSK spádové územie Okres Bytča pre dospelých | spádové územie Okres Čadca | spádové územie Okres Dolný Kubín | spádové územie Okres Kysucké Nové Mesto pre dospelých | spádové územie Okres Liptovský Mikuláš | spádové územie Okres Námestovo | spádové územie Okres Ružomberok | spádové územie Okres Tvrdošín | spádové územie Okres Žilina pre dospelých | spádové územie Okresy Martin, Turčianske Teplice pre deti a dorast  
Lekárne a výdajne zdravotnickych pomocok (272) Kysucké Nové Mesto (11) | Bytča (10) | Tvrdošín (12) | Ružomberok (24) | Turčianske Teplice (6) | Žilina (65) | Liptovský Mikuláš (23) | Námestovo (20) | Dolný Kubín (18) | Čadca (34) | Martin (49)  
Ambulantné zdravotnícke zariadenia (2647) Námestovo (136) | Ružomberok (330) | Dolný Kubín (153) | Kysucké Nové Mesto (66) | Čadca (237) | Liptovský Mikuláš (239) | Turčianske Teplice (44) | Bytča (56) | Žilina (703) | Tvrdošín (125) | Martin (558)  
Ústavné zdravotnícke zariadenia (21) Turčianske Teplice (1) | Žilina (5) | Dolný Kubín (2) | Tvrdošín (1) | Čadca (2) | Ružomberok (4) | Liptovský Mikuláš (2) | Martin (4)  
Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti  
Kúpeľná liečba  
Mobilné odberové miesta (65) Turčianske Teplice | Bytča (4) | Martin (7) | Námestovo (5) | Kysucké Nové Mesto (5) | Dolný Kubín (1) | Liptovský Mikuláš (10) | Tvrdošín (5) | Žilina (16) | Čadca (9) | Ružomberok (3)