Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Zdravotníctvo

Kto je môj lekár? (zdravotné obvody)  
Ambulantná pohotovostná služba v ŽSK (33) Turčianske Teplice (2) | Liptovský Mikuláš (3) | Čadca (3) | Dolný Kubín (2) | Martin (5) | Námestovo (3) | Ružomberok (3) | Tvrdošín (3) | Bytča (3) | Žilina (4) | Kysucké Nové Mesto (2)  
Lekárenská pohotovostná služba v ŽSK spádové územie Okres Bytča pre dospelých | spádové územie Okres Čadca | spádové územie Okres Dolný Kubín | spádové územie Okres Kysucké Nové Mesto pre dospelých | spádové územie Okres Liptovský Mikuláš | spádové územie Okres Námestovo | spádové územie Okres Ružomberok | spádové územie Okres Tvrdošín | spádové územie Okres Žilina pre dospelých | spádové územie Okresy Martin, Turčianske Teplice pre deti a dorast  
Lekárne a výdajne zdravotnickych pomocok (267) Kysucké Nové Mesto (10) | Bytča (8) | Tvrdošín (10) | Ružomberok (25) | Turčianske Teplice (7) | Žilina (61) | Liptovský Mikuláš (26) | Námestovo (18) | Dolný Kubín (20) | Čadca (35) | Martin (47)  
Ambulantné zdravotnícke zariadenia (2561) Námestovo (136) | Ružomberok (325) | Dolný Kubín (164) | Kysucké Nové Mesto (70) | Čadca (210) | Liptovský Mikuláš (219) | Turčianske Teplice (49) | Bytča (53) | Žilina (674) | Tvrdošín (119) | Martin (542)  
Ústavné zdravotnícke zariadenia (21) Turčianske Teplice (1) | Žilina (5) | Dolný Kubín (2) | Tvrdošín (1) | Čadca (2) | Ružomberok (4) | Liptovský Mikuláš (2) | Martin (4)  
Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti  
Kúpeľná liečba