Preskočiť navigáciu

Ústavné zdravotnícke zariadenia, okres Martin

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Kollárova, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Infektológia, JIS infekčná, Pneumológia a ftizeológia, JIS pneumologická a ftizeologická, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Pediatria, JIS pediatrická, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, JIS ortopedická, Urológia, JIS urologická, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Otorinolaryngológia, JIS otorinolaryngologická, Oftalmológia, Dermatovenerológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Hematológia a transfuziológia, JIS hematologická, Neurochirurgia, JIS neurochirurgická, Plastická chirurgia, Radiačná onkológia, Nukleárna medicína, Gastroenterológia, Kardiológia, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, JVSN / jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov, Cievna chirurgia, JIS cievnej chirurgie, Maxilofaciálna chirurgia, Hrudníková chirurgia, JIS hrudníková chirurgia, Transplantačné, Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, Paliatívna medicína, Tropická medicína, Arytmia a koronárna jednotka, Zubné lekárstvo, Pediatrická anestéziológia, Pediatrická intenzívna medicína, Detská chirurgia) 51-00365327-A0169 všeobecná nemocnica Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Zelená, Martin, (UVEA KLINIKA, s.r.o.) (Oftalmológia) 51-46723901-A0001 špecializovaná nemocnica Zelená 10888/1A, 03601 Martin  
všeobecná nemocnica ! Všeobecná nemocnica, Kollárova, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin) (Anestéziológia a intenzívna medicína, Dermatovenerológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, JIS hematologická, Hematológia a transfuziológia, JIS chirurgická, Chirurgia, JIS cievnej chirurgie, Cievna chirurgia, JIS hrudníková chirurgia, Hrudníková chirurgia, JIS neurochirurgická, Neurochirurgia, Plastická chirurgia, JIS úrazová, úrazová chirurgia, JIS gynekologická, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS infekčná, Infektológia, Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, JIS neurologická, Neurológia, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, JVSN / jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov, Nukleárna medicína, Radiačná onkológia, Klinická onkológia, JIS ortopedická, Ortopédia, Oftalmológia, JIS otorinolaryngologická, Otorinolaryngológia, Paliatívna medicína, JIS pediatrická, Pediatria, Pneumológia a ftizeológia, JIS pneumologická a ftizeologická, JIS urologická, Urológia, Pediatrická urológia, Maxilofaciálna chirurgia, Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Kardiológia, Invazívna diagnostika a intervenčná liečba v kardiológii, Transplantačné, Psychiatria, Centrálny príjem, Centrálna sterilizácia, Stomatológia, Arytmia a koronárna jednotka, Pediatrická anestéziológia, Pediatrická intenzívna medicína, Detská chirurgia, Gastroenterológia) 65-00365327-A0156 všeobecná nemocnica Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
liečebňa Liečebňa, Na vodopád, Šútovo, (Rieka, s.r.o.) (Medicína drogových závislostí) 65-36431834-A0001 liečebňa Na vodopád 184, 03854 Šútovo  
liečebňa Liečebňa, Hradiská, Sučany, (Psychiatrická liečebňa Sučany) (Psychiatria) 65-17335612-A0005 liečebňa Hradiská 23, 03852 Sučany