Preskočiť navigáciu

Evidencia žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby - ŽSK

Evidencia žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Evidencia sa aktualizuje denne.

Bytča

Centrum sociálnych služieb LÚČ, Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hrabové 204, 01401 Bytča
K:8 V:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hrabové 204, 01401 Bytča
K:17 V:1 Ž:9
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 

Dolný Kubín

Centrum sociálnych služieb Brezovec, Centrum sociálnych služieb Brezovec, Martina Hattalu 2161/3, 02601 Dolný Kubín
K:40 V:1 Ž:33
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Brezovec, Centrum sociálnych služieb Brezovec, Martina Hattalu 2161/3, 02601 Dolný Kubín
K:20 V:8 Ž:5
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Brezovec, Centrum sociálnych služieb Brezovec, Martina Hattalu 2161/3, 02601 Dolný Kubín
K:43 V:-5 Ž:21
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Brezovec, Centrum sociálnych služieb Brezovec, Matúškova 1631, 02601 Dolný Kubín
K:23 V:-12
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb Brezovec, Centrum sociálnych služieb Brezovec, Matúškova 1631, 02601 Dolný Kubín
K:19 V:8
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
Centrum sociálnych služieb Terchová, Centrum sociálnych služieb Terchová, Domov sociálnych služieb, Havrania 35, 02705 Zázrivá
K:1 V:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Terchová, Centrum sociálnych služieb Terchová, Špecializované zariadenie, Havrania 35, 02705 Zázrivá
K:15 V:-2
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Terchová, Centrum sociálnych služieb Terchová, Zariadenie pre seniorov, Havrania 35, 02705 Zázrivá
K:2 V:0
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 

Kysucké Nové Mesto

Centrum sociálnych služieb Fantázia, Domov sociálnych služieb, Belanského 12/8, 02401 Kysucké Nové Mesto
K:9 V:4
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
Centrum sociálnych služieb Fantázia, Domov sociálnych služieb, Belanského 12/8, 02401 Kysucké Nové Mesto
K:12 V:-3
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb Fantázia, Domov sociálnych služieb, Horný Vadičov 54, 02345 Horný Vadičov
K:4 V:0 Ž:6
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Fantázia, Špecializované zariadenie, Belanského 12/8, 02401 Kysucké Nové Mesto
K:12 V:7
špecializované zariadenie | pobytová - týždenná forma
 
Centrum sociálnych služieb Fantázia, Špecializované zariadenie, Horný Vadičov 54, 02345 Horný Vadičov
K:33 V:2 Ž:30
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Kamence, Centrum sociálnych služieb Kamence, Litovelská 1218/17A, 02401 Kysucké Nové Mesto
K:19 V:0 Ž:6
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Kamence, Centrum sociálnych služieb Kamence, Litovelská 1218/17A, 02401 Kysucké Nové Mesto
K:16 V:2 Ž:7
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Kamence, Centrum sociálnych služieb Kamence, Štúrova 1210/61, 02404 Kysucké Nové Mesto
K:15 V:1 Ž:8
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Kamence, Centrum sociálnych služieb Kamence, Štúrova 1210/61, 02404 Kysucké Nové Mesto
K:31 V:1 Ž:39
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Kamence, Centrum sociálnych služieb Kamence, Štúrova 1210/61, 02404 Kysucké Nové Mesto
K:60 V:3 Ž:23
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 

Liptovský Mikuláš

Centrum sociálnych služieb ANIMA, Centrum sociálnych služieb ANIMA, Jefremovská 634, 03101 Liptovský Mikuláš
K:70 V:-2 Ž:60
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb ANIMA, Centrum sociálnych služieb ANIMA, Jefremovská 634, 03104 Liptovský Mikuláš
K:43 V:4 Ž:83
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb ANIMA, Centrum sociálnych služieb ANIMA, Jefremovská 634, 03104 Liptovský Mikuláš
K:15 V:4 Ž:6
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb ANIMA, Centrum sociálnych služieb ANIMA, Smrečany 52, 03205 Smrečany
K:31 V:2 Ž:6
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb ANIMA, Centrum sociálnych služieb ANIMA, Smrečany 52, 03205 Smrečany
K:24 V:-2 Ž:15
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb EDEN, Centrum sociálnych služieb EDEN, Pod lipami 105/16, 03301 Liptovský Hrádok
K:25 V:1 Ž:4
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb EDEN, Centrum sociálnych služieb EDEN, Pod lipami 105/16, 03301 Liptovský Hrádok
K:12 V:-4 Ž:12
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb EDEN, Centrum sociálnych služieb EDEN, Sady M. R. Štefánika 66/3, 03301 Liptovský Hrádok
K:41 V:0 Ž:6
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
ŠZ-muži, Centrum sociálnych služieb EDEN, Centrum sociálnych služieb EDEN, Sady M. R. Štefánika 66/3, 03301 Liptovský Hrádok
K:40 V:1 Ž:17
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 

Martin

Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, J. Mazúra 5210/32, 03601 Martin
K:10 V:-3
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, J. Mazúra 5210/32, 03601 Martin
K:24 V:9
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, J. Mazúra 5211/34, 03601 Martin
K:4 V:-4 Ž:19
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, J. Mazúra 5211/34, 03601 Martin
K:13 V:4
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, J. Mazúra 5211/34, 03601 Martin
K:40 V:-1 Ž:41
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Centum sociálnych služieb Ľadoveň, J. Mazúra 5210/32, 03601 Martin
K:19 V:-4
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb Méta, Domov sociálnych služieb Méta, A. Medňanského 2402/48, 03861 Martin
K:20 V:-1 Ž:3
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Domov sociálnych služieb Méta, Domov sociálnych služieb Méta, Ing. Kožucha 1158/7, 03852 Sučany
K:8 V:0 Ž:2
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb Méta, Domov sociálnych služieb Méta, J. Palkoviča 4010/1, 03601 Martin
K:22 V:-3 Ž:16
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Domov sociálnych služieb Méta, Domov sociálnych služieb Méta, J. Palkoviča 4010/1, 03601 Martin
K:16 V:3 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
Domov sociálnych služieb Méta, Domov sociálnych služieb Méta, Pod Kanálom 46/5, 03861 Lipovec
K:8 V:0 Ž:1
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb Méta, Domov sociálnych služieb Méta, Pod Kanálom 5/6, 03861 Lipovec
K:3 V:2
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Domov sociálnych služieb Méta, Domov sociálnych služieb Méta, Pod kanálom 5/6, 03861 Lipovec
K:27 V:0 Ž:25
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 

Námestovo

Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Domov sociálnych služieb, Novoť 976, 02955 Novoť
K:30 V:0 Ž:3
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Domov sociálnych služieb, Novoť 976, 02955 Novoť
K:1 V:1
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Domov sociálnych služieb, Novoť 976, 02955 Novoť
K:1 V:1
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Špecializované zariadenie, Novoť 976, 02955 Novoť
K:59 V:11 Ž:25
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Špecializované zariadenie, Novoť 976, 02955 Novoť
K:1 V:1
špecializované zariadenie | pobytová - týždenná forma
 
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Špecializované zariadenie, Novoť 976, 02955 Novoť
K:1 V:1
špecializované zariadenie | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Zariadenie pre seniorov, Novoť 976, 02955 Novoť
K:13 V:-10 Ž:6
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Zariadenie pre seniorov, Novoť 976, 02955 Novoť
K:1 V:1
zariadenie pre seniorov | pobytová - týždenná forma
 
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Zariadenie pre seniorov, Novoť 976, 02955 Novoť
K:1 V:1
zariadenie pre seniorov | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Oravská Lesná 296, 02957 Oravská Lesná
K:4 V:0
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Oravská Lesná 296, 02957 Oravská Lesná
K:18 V:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Oravská Lesná 296, 02957 Oravská Lesná
K:36 V:1 Ž:5
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
DSS-muži, Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Ulica Vyšný koniec 559/55, 02956 Zákamenné
K:34 V:0 Ž:4
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
DSS-ženy, Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Hlavná 118, 02943 Zubrohlava
K:5 V:0 Ž:2
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
ŠZ-muži, Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Ulica Vyšný koniec 559/55, 02956 Zákamenné
K:38 V:0 Ž:3
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
ŠZ-ženy, Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Hlavná 118, 02943 Zubrohlava
K:10 V:0
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 

Ružomberok

LIKAVA - centrum sociálnych služieb, LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 03495 Likavka
K:22 V:5 Ž:10
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
LIKAVA - centrum sociálnych služieb, LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 03495 Likavka
K:68 V:17 Ž:7
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
LIKAVA - centrum sociálnych služieb, LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 03495 Likavka
K:154 V:2 Ž:37
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Riadok 2120/8, 03401 Ružomberok
K:30 V:2 Ž:19
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Riadok 2120/8, 03401 Ružomberok
K:10 V:4
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Riadok 2120/8, 03401 Ružomberok
K:30 V:1 Ž:19
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Sv. Anny 112/4, 03401 Ružomberok
K:15 V:5 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Sv. Anny 112/4, 03401 Ružomberok
K:25 V:-8 Ž:4
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 

Turčianske Teplice

Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Banská 533/19, 03919 Turčianske Teplice
K:161 V:-28 Ž:46
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Banská 533/19, 03919 Turčianske Teplice
K:40 V:5 Ž:48
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Banská 533/19, 03919 Turčianske Teplice
K:54 V:24 Ž:10
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 

Tvrdošín

Centrum sociálnych služieb ORAVA, Centrum sociálnych služieb ORAVA, Domov sociálnych služieb, Medvedzie 136, 02744 Tvrdošín
K:12 V:-2
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb ORAVA, Centrum sociálnych služieb ORAVA, Domov sociálnych služieb, SNP 522/30, 02744 Tvrdošín
K:2 V:-2
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb ORAVA, Centrum sociálnych služieb ORAVA, Špecializované zariadenie, SNP 522/30, 02744 Tvrdošín
K:20 V:2 Ž:11
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb ORAVA, Centrum sociálnych služieb ORAVA, Zariadenie pre seniorov, SNP 522/30, 02744 Tvrdošín
K:1 V:1
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
DSS-muži, Centrum sociálnych služieb ORAVA, Centrum sociálnych služieb ORAVA, Domov sociálnych služieb, Medvedzie 136, 02744 Tvrdošín
K:30 V:3 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
ŠZ-muži, Centrum sociálnych služieb ORAVA, Centrum sociálnych služieb ORAVA, Špecializované zariadenie, Medvedzie 136, 02744 Tvrdošín
K:97 V:-3 Ž:2
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 

Čadca

Centrum sociálnych služieb Horelica, Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, 02201 Čadca
K:25 V:0
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Horelica, Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, 02201 Čadca
K:35 V:2
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Horelica, Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, 02201 Čadca
K:50 V:-2 Ž:10
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Horelica, Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 18, 02201 Čadca
K:30 V:0 Ž:13
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Horelica, Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 18, 02201 Čadca
K:4 V:1 Ž:5
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
Centrum sociálnych služieb Horelica, Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 18, 02201 Čadca
K:14 V:-5
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb PARK, Centrum sociálnych služieb PARK, Hviezdoslavova 918, 02201 Čadca
K:30 V:17 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb PARK, Centrum sociálnych služieb PARK, Hviezdoslavova 918, 02201 Čadca
K:30 V:-2 Ž:2
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb PARK, Centrum sociálnych služieb PARK, Hviezdoslavova 918, 02201 Čadca
K:20 V:-3 Ž:13
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb PARK, Centrum sociálnych služieb PARK, Vysoká nad Kysucou 287, 02355 Vysoká nad Kysucou
K:4 V:1 Ž:1
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb PARK, Centrum sociálnych služieb PARK, Vysoká nad Kysucou 287, 02355 Vysoká nad Kysucou
K:2 V:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb PARK, Centrum sociálnych služieb PARK, Vysoká nad Kysucou 287, 02355 Vysoká nad Kysucou
K:10 V:2 Ž:2
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Slniečko, Centrum sociálnych služieb Slniečko, Oščadnica 1464, 02301 Oščadnica
K:65 V:1 Ž:3
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Slniečko, Centrum sociálnych služieb Slniečko, Oščadnica 1464, 02301 Oščadnica
K:40 V:0 Ž:2
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Žarec
K:32 V:0 Ž:12
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Žarec
K:51 V:2 Ž:5
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Žarec
K:110 V:11 Ž:18
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 

Žilina

Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, P.O.Hviezdoslava 720/56, 01001 Žilina
K:2 V:0
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, Republiky 1045/22, 01001 Žilina
K:6 V:-4 Ž:21
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, Republiky 1045/22, 01001 Žilina
K:49 V:4 Ž:40
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, Republiky 1045/22, 01001 Žilina
K:6 V:0 Ž:7
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117/9, 01008 Žilina
K:65 V:28 Ž:17
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117/9, 01008 Žilina
K:150 V:-37 Ž:89
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117/9, 01008 Žilina
K:75 V:15 Ž:78
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117/9, 01008 Žilina
K:1 V:-1
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117/9, 01008 Žilina
K:2 V:1
špecializované zariadenie | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635/7, 01001 Žilina
K:11 V:5
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635/7, 01001 Žilina
K:4 V:1
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635/7, 01001 Žilina
K:10 V:6
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635/7, 01001 Žilina
K:3 V:0 Ž:2
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Kultúrna ulica 41/29, 01003 Žilina
K:14 V:0 Ž:12
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Kultúrna ulica 41/29, 01003 Žilina
K:14 V:-2 Ž:19
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Na straník 335/24, 01003 Žilina
K:57 V:9 Ž:8
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Na straník 335/24, 01003 Žilina
K:40 V:-13 Ž:15
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb TAU, Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296, 01312 Turie
K:6 V:0 Ž:1
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Terchová, Centrum sociálnych služieb Terchová, Domov sociálnych služieb, Andreja Hlinku 234/8, 01306 Terchová
K:6 V:0 Ž:3
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Terchová, Centrum sociálnych služieb Terchová, Špecializované zariadenie, Andreja Hlinku 234/8, 01306 Terchová
K:23 V:0 Ž:12
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Terchová, Centrum sociálnych služieb Terchová, Zariadenie pre seniorov, Andreja Hlinku 234/8, 01306 Terchová
K:2 V:0 Ž:7
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazda a Moyzesova, Žilina
K:57 V:-10 Ž:7
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazda, Žilina
K:28 V:0 Ž:30
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazda, Žilina
K:4 V:0 Ž:16
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
DSS - Centrum sociálnych služieb TAU, Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296, 01312 Turie
K:22 V:1 Ž:17
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
DSS - Centrum sociálnych služieb TAU, Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296, 01312 Turie
K:2 V:0
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
DSS - Centrum sociálnych služieb TAU, Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296, 01312 Turie
K:9 V:-4
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
ŠZ - Centrum sociálnych služieb TAU, Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296, 01312 Turie
K:53 V:0 Ž:33
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
ŠZ - Centrum sociálnych služieb TAU, Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296, 01312 Turie
K:4 V:0 Ž:4
špecializované zariadenie | ambulantná forma