Preskočiť navigáciu

Sociálna pomoc

Evidencia žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby - ŽSK Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, J. Mazúra 5210/32, 03601 Martin | Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, J. Mazúra 5210/32, 03601 Martin | Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Centum sociálnych služieb Ľadoveň, J. Mazúra 5210/32, 03601 Martin | Centrum sociálnych služieb LÚČ, Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635/7, 01001 Žilina | Centrum sociálnych služieb Brezovec, Centrum sociálnych služieb Brezovec, Matúškova 1631, 02601 Dolný Kubín | Centrum sociálnych služieb Brezovec, Centrum sociálnych služieb Brezovec, Matúškova 1631, 02601 Dolný Kubín | Centrum sociálnych služieb ANIMA, Centrum sociálnych služieb ANIMA, Smrečany 52, 03205 Smrečany | Centrum sociálnych služieb ANIMA, Centrum sociálnych služieb ANIMA, Smrečany 52, 03205 Smrečany | Centrum sociálnych služieb EDEN, Centrum sociálnych služieb EDEN, Pod lipami 105/16, 03301 Liptovský Hrádok | Centrum sociálnych služieb EDEN, Centrum sociálnych služieb EDEN, Pod lipami 105/16, 03301 Liptovský Hrádok | Centrum sociálnych služieb EDEN, Centrum sociálnych služieb EDEN, Sady M. R. Štefánika 66/3, 03301 Liptovský Hrádok | ŠZ-muži, Centrum sociálnych služieb EDEN, Centrum sociálnych služieb EDEN, Sady M. R. Štefánika 66/3, 03301 Liptovský Hrádok | Centrum sociálnych služieb PARK, Centrum sociálnych služieb PARK, Hviezdoslavova 918, 02201 Čadca | Centrum sociálnych služieb Slniečko, Centrum sociálnych služieb Slniečko, Oščadnica 1464, 02301 Oščadnica | Centrum sociálnych služieb Slniečko, Centrum sociálnych služieb Slniečko, Oščadnica 1464, 02301 Oščadnica | Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazda, Žilina | Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazda, Žilina | Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazda a Moyzesova, Žilina | Centrum sociálnych služieb ORAVA, Centrum sociálnych služieb ORAVA, Domov sociálnych služieb, Medvedzie 136, 02744 Tvrdošín | DSS-muži, Centrum sociálnych služieb ORAVA, Centrum sociálnych služieb ORAVA, Domov sociálnych služieb, Medvedzie 136, 02744 Tvrdošín | ŠZ-muži, Centrum sociálnych služieb ORAVA, Centrum sociálnych služieb ORAVA, Špecializované zariadenie, Medvedzie 136, 02744 Tvrdošín | Centrum sociálnych služieb ORAVA, Centrum sociálnych služieb ORAVA, Zariadenie pre seniorov, SNP 522/30, 02744 Tvrdošín | Centrum sociálnych služieb ORAVA, Centrum sociálnych služieb ORAVA, Domov sociálnych služieb, SNP 522/30, 02744 Tvrdošín | Centrum sociálnych služieb ORAVA, Centrum sociálnych služieb ORAVA, Špecializované zariadenie, SNP 522/30, 02744 Tvrdošín | LIKAVA - centrum sociálnych služieb, LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 03495 Likavka | LIKAVA - centrum sociálnych služieb, LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 03495 Likavka | LIKAVA - centrum sociálnych služieb, LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 03495 Likavka | TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Riadok 2120/8, 03401 Ružomberok | TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Riadok 2120/8, 03401 Ružomberok | TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Riadok 2120/8, 03401 Ružomberok | TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Sv. Anny 112/4, 03401 Ružomberok | TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Sv. Anny 112/4, 03401 Ružomberok | Centrum sociálnych služieb ANIMA, Centrum sociálnych služieb ANIMA, Jefremovská 634, 03104 Liptovský Mikuláš | Centrum sociálnych služieb ANIMA, Centrum sociálnych služieb ANIMA, Jefremovská 634, 03104 Liptovský Mikuláš | Centrum sociálnych služieb ANIMA, Centrum sociálnych služieb ANIMA, Jefremovská 634, 03101 Liptovský Mikuláš | Centrum sociálnych služieb Fantázia, Domov sociálnych služieb, Belanského 12/8, 02401 Kysucké Nové Mesto | Centrum sociálnych služieb Fantázia, Špecializované zariadenie, Belanského 12/8, 02401 Kysucké Nové Mesto | Centrum sociálnych služieb Fantázia, Špecializované zariadenie, Horný Vadičov 54, 02345 Horný Vadičov | Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Zariadenie pre seniorov, Novoť 976, 02955 Novoť | Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Domov sociálnych služieb, Novoť 976, 02955 Novoť | Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Špecializované zariadenie, Novoť 976, 02955 Novoť | Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Zariadenie pre seniorov, Novoť 976, 02955 Novoť | Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Domov sociálnych služieb, Novoť 976, 02955 Novoť | Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Špecializované zariadenie, Novoť 976, 02955 Novoť | Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Domov sociálnych služieb, Novoť 976, 02955 Novoť | Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Zariadenie pre seniorov, Novoť 976, 02955 Novoť | Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Špecializované zariadenie, Novoť 976, 02955 Novoť | DSS-muži, Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Ulica Vyšný koniec 559/55, 02956 Zákamenné | ŠZ-muži, Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Ulica Vyšný koniec 559/55, 02956 Zákamenné | Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Oravská Lesná 296, 02957 Oravská Lesná | Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Oravská Lesná 296, 02957 Oravská Lesná | Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Oravská Lesná 296, 02957 Oravská Lesná | DSS-ženy, Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Hlavná 118, 02943 Zubrohlava | ŠZ-ženy, Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Hlavná 118, 02943 Zubrohlava | Centrum sociálnych služieb Brezovec, Centrum sociálnych služieb Brezovec, Martina Hattalu 2161/3, 02601 Dolný Kubín | Centrum sociálnych služieb Brezovec, Centrum sociálnych služieb Brezovec, Martina Hattalu 2161/3, 02601 Dolný Kubín | Centrum sociálnych služieb Brezovec, Centrum sociálnych služieb Brezovec, Martina Hattalu 2161/3, 02601 Dolný Kubín | Centrum sociálnych služieb Horelica, Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 18, 02201 Čadca | Centrum sociálnych služieb Horelica, Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 18, 02201 Čadca | Centrum sociálnych služieb Horelica, Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 18, 02201 Čadca | Centrum sociálnych služieb PARK, Centrum sociálnych služieb PARK, Vysoká nad Kysucou 287, 02355 Vysoká nad Kysucou | Centrum sociálnych služieb PARK, Centrum sociálnych služieb PARK, Vysoká nad Kysucou 287, 02355 Vysoká nad Kysucou | Centrum sociálnych služieb PARK, Centrum sociálnych služieb PARK, Vysoká nad Kysucou 287, 02355 Vysoká nad Kysucou | Centrum sociálnych služieb PARK, Centrum sociálnych služieb PARK, Hviezdoslavova 918, 02201 Čadca | Centrum sociálnych služieb PARK, Centrum sociálnych služieb PARK, Hviezdoslavova 918, 02201 Čadca | Centrum sociálnych služieb Kamence, Centrum sociálnych služieb Kamence, Štúrova 1210/61, 02404 Kysucké Nové Mesto | Centrum sociálnych služieb Kamence, Centrum sociálnych služieb Kamence, Štúrova 1210/61, 02404 Kysucké Nové Mesto | Centrum sociálnych služieb Kamence, Centrum sociálnych služieb Kamence, Litovelská 1218/17A, 02401 Kysucké Nové Mesto | Centrum sociálnych služieb Fantázia, Domov sociálnych služieb, Belanského 12/8, 02401 Kysucké Nové Mesto | Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, J. Mazúra 5211/34, 03601 Martin | Centrum sociálnych služieb Žarec | Centrum sociálnych služieb Žarec | Centrum sociálnych služieb Žarec | Centrum sociálnych služieb Horelica, Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, 02201 Čadca | Centrum sociálnych služieb Horelica, Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, 02201 Čadca | Centrum sociálnych služieb Horelica, Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, 02201 Čadca | Domov sociálnych služieb Méta, Domov sociálnych služieb Méta, Pod kanálom 5/6, 03861 Lipovec | Domov sociálnych služieb Méta, Domov sociálnych služieb Méta, Pod Kanálom 46/5, 03861 Lipovec | Domov sociálnych služieb Méta, Domov sociálnych služieb Méta, Ing. Kožucha 1158/7, 03852 Sučany | Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, J. Mazúra 5211/34, 03601 Martin | Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, J. Mazúra 5211/34, 03601 Martin | Centrum sociálnych služieb LÚČ, Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hrabové 204, 01401 Bytča | Centrum sociálnych služieb LÚČ, Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635/7, 01001 Žilina | Centrum sociálnych služieb LÚČ, Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hrabové 204, 01401 Bytča | Centrum sociálnych služieb LÚČ, Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635/7, 01001 Žilina | Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Banská 533/19, 03919 Turčianske Teplice | Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Banská 533/19, 03919 Turčianske Teplice | Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Banská 533/19, 03919 Turčianske Teplice | Domov sociálnych služieb Méta, Domov sociálnych služieb Méta, A. Medňanského 2402/48, 03861 Martin | Domov sociálnych služieb Méta, Domov sociálnych služieb Méta, J. Palkoviča 4010/1, 03601 Martin | Domov sociálnych služieb Méta, Domov sociálnych služieb Méta, Pod Kanálom 5/6, 03861 Lipovec | Domov sociálnych služieb Méta, Domov sociálnych služieb Méta, J. Palkoviča 4010/1, 03601 Martin | Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Kultúrna ulica 41/29, 01003 Žilina | Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Na straník 335/24, 01003 Žilina | Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Kultúrna ulica 41/29, 01003 Žilina | Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117/9, 01008 Žilina | Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117/9, 01008 Žilina | DSS - Centrum sociálnych služieb TAU, Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296, 01312 Turie | DSS - Centrum sociálnych služieb TAU, Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296, 01312 Turie | DSS - Centrum sociálnych služieb TAU, Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296, 01312 Turie | ŠZ - Centrum sociálnych služieb TAU, Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296, 01312 Turie | ŠZ - Centrum sociálnych služieb TAU, Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296, 01312 Turie | Centrum sociálnych služieb TAU, Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296, 01312 Turie | Centrum sociálnych služieb LÚČ, Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635/7, 01001 Žilina | Centrum sociálnych služieb Terchová, Centrum sociálnych služieb Terchová, Zariadenie pre seniorov, Andreja Hlinku 234/8, 01306 Terchová | Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, P.O.Hviezdoslava 720/56, 01001 Žilina | Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, Republiky 1045/22, 01001 Žilina | Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, Republiky 1045/22, 01001 Žilina | Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, Republiky 1045/22, 01001 Žilina | Centrum sociálnych služieb Kamence, Centrum sociálnych služieb Kamence, Litovelská 1218/17A, 02401 Kysucké Nové Mesto | Centrum sociálnych služieb Terchová, Centrum sociálnych služieb Terchová, Zariadenie pre seniorov, Havrania 35, 02705 Zázrivá | Centrum sociálnych služieb Terchová, Centrum sociálnych služieb Terchová, Špecializované zariadenie, Andreja Hlinku 234/8, 01306 Terchová | Centrum sociálnych služieb Terchová, Centrum sociálnych služieb Terchová, Domov sociálnych služieb, Havrania 35, 02705 Zázrivá | Centrum sociálnych služieb Terchová, Centrum sociálnych služieb Terchová, Domov sociálnych služieb, Andreja Hlinku 234/8, 01306 Terchová | Centrum sociálnych služieb Terchová, Centrum sociálnych služieb Terchová, Špecializované zariadenie, Havrania 35, 02705 Zázrivá | Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117/9, 01008 Žilina | Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Na straník 335/24, 01003 Žilina | Centrum sociálnych služieb Kamence, Centrum sociálnych služieb Kamence, Štúrova 1210/61, 02404 Kysucké Nové Mesto | Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117/9, 01008 Žilina | Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117/9, 01008 Žilina | Centrum sociálnych služieb Fantázia, Domov sociálnych služieb, Horný Vadičov 54, 02345 Horný Vadičov  
Sociálne služby v Žilinskom samosprávnom kraji (834) Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života - detská skupina | Sociálna rehabilitácia | Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života | Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa | Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností | odľahčovacia služba | Sprostredkovanie tlmočníckej služby | Sprostredkovanie osobnej asistencie | Sprievodcovská služba a predčitateľská služba | Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti | Integračné centrum | Podpora samostatného bývania | Rehabilitačné stredisko | Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu | Jedáleň | Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií | Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci | Denné centrum | Tlmočnícka služba | Domov na polceste | Práčovňa | Domov sociálnych služieb | Nízkoprahové denné centrum | Stredisko osobnej hygieny | Požičiavanie pomôcok | Nocľaháreň | Prepravná služba | Denný stacionár | Zariadenie opatrovateľskej služby | Terénna sociálna služba krízovej intervencie | Špecializované zariadenie | Služba včasnej intervencie | Sociálne poradenstvo - základné | Komunitné centrum | Zariadenie pre seniorov | Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúľaďovania rodinného života a pracovného života (do 28.2.2017) | Útulok | Sociálne poradenstvo - špecializované | Zariadenie núdzového bývania | Zariadenie podporovaného bývania | Opatrovateľská služba