Preskočiť navigáciu

Denný stacionár

§40 zákona 448/2008

 1. V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
 2. V dennom stacionári sa
  1. poskytuje
   1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. sociálna rehabilitácia,
   4. stravovanie,
  2. zabezpečuje
   1. rozvoj pracovných zručností,
   2. záujmová činnosť.
 3. Ak sa v dennom stacionári poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.
 4. V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.
Agentúra FÓRUM ŽIVOTA, Hviezdoslavovo Námestie 2190
neurčitý čas | ambulantná
Denný stacionár Miško, Hviezdoslavovo Námestie 2190, 02601 Dolný Kubín
 
biely orgován, n. o.
neurčitý čas | ambulantná
Zariadenie pre seniorov Biely orgován, 2025, 02301 Oščadnica
 
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Banská 533
neurčitý čas | ambulantná
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Banská 533/19, 03919 Turčianske Teplice
 
Diecézna charita Žilina, Framborská 294
neurčitý čas | ambulantná
Dom charity sv. Kamila, Framborská 294/6, 01001 Žilina
 
Jesienka, zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Treskoňova 813
neurčitý čas | ambulantná
JESIENKA- zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Treskoňova 813, 01401 Bytča
 
MEDIK - M, n. o., A. Pietra 406
neurčitý čas | ambulantná
A. Pietra 406/42, 03601 Martin
 
MEDIK - M, n. o., Východná 4016
neurčitý čas | ambulantná
Denný stacionár, Východná 4016/20, 03601 Martin
 
Mesto Žilina, Námestie J. Borodáča
neurčitý čas | ambulantná
Denný stacionár, Námestie J. Borodáča 1, 01008 Žilina
 
Obec Dlhé Pole
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom seniorov - zariadenie pre seniorov a denný stacionár, 1213, 01332 Dlhé Pole
 
Obec Gbeľany, Kostolná 43
neurčitý čas | ambulantná
Zariadenie pre seniorov sv. Barborky, Kostolná 43/10, 01302 Gbeľany
 
Obec Hruštín, Črchľa 308
neurčitý čas | ambulantná
Denný stacionár pre seniorov, Črchľa 308/7, 02952 Hruštín
 
Obec Oravský Podzámok
neurčitý čas | ambulantná
Centrum sociálnych služieb sv. Jozefa, 240, 02741 Oravský Podzámok
 
Obec Teplička nad Váhom, Za kaštieľom 309
neurčitý čas | ambulantná
Domov pokoja Žofie Bosniakovej, Za kaštieľom 309/9, 01301 Teplička nad Váhom
 
Obec Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou 201
neurčitý čas | ambulantná
HARMÓNIA - zariadenie pre seniorov Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou 201, 02303 Zborov nad Bystricou
 
Spišská katolícka charita
neurčitý čas | ambulantná
Dom Charitas sv. Marty, 35, 03481 Lisková
 
Spišská katolícka charita, Borbisova 1126
neurčitý čas | ambulantná
Dom Charitas Božej prozreteľnosti, Borbisova 1126/7, 03101 Liptovský Mikuláš
 
Spišská katolícka charita, Cyrila a Metoda 318
určitý čas | ambulantná
Dom Charitas Bl. Zdenky Schellingovej, Cyrila a Metoda 318/1, 02901 Námestovo
 
Spišská katolícka charita, Matúšovská 474
neurčitý čas | ambulantná
Dom Charitas sv. Kamila, Matúšovská 474/4, 02721 Žaškov
 
Spišská katolícka charita, Námestie sv. Vendelína 530
neurčitý čas | ambulantná
Dom Charitas sv. Vendelína, Námestie sv. Vendelína 530/1, 02732 Zuberec
 
Spišská katolícka charita, Školská 166
neurčitý čas | ambulantná
Dom Charitas Panny Márie, Kráľovnej pokoja, Školská 166/20, 03491 Ľubochňa