Preskočiť navigáciu

Mesto Žilina, Námestie J. Borodáča

Druh sociálnej služby: Denný stacionár
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 40
Kapacita:10 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2007
Miesto poskytovania:Denný stacionár, Námestie J. Borodáča 1, 01008 Žilina
Telefón:

+421 415655568

Email:

klubvlcince@gmail.com

kc_socialne@zilina.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Katarína Praženicová
Poskytovateľ: Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu  3350/1
01131  Žilina
IČO: 00321796