Preskočiť navigáciu

Domáca ošetrovateľská starostlivosť - Žilinský samosprávny kraj

Služby ADOS sú určené čiastočne alebo úplne imobilným pacientom, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť a nemôžu samostatne chodiť na ošetrenie či rehabilitáciu. Väčšina pacientov, ktorí využívajú služby ADOS, je chronicky chorých. Domáce ošetrovanie však poskytujú aj pri náhlych či krátkodobých chorobách, po prepustení z hospitalizácie, po operáciách, prípadne po zákrokoch v rámci jednodňovej chirurgie, ktoré vyžadujú následnú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť. Domáca ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť sa poskytuje na návrh lekára. V prípade, že si pacient nárokuje na úhradu zo zdravotného poistenia, musí domáce ošetrovanie písomne navrhnúť všeobecný lekár (alebo ošetrujúci z nemocnice) a domácu liečebnú rehabilitáciu alebo fyzioterapiu rehabilitačný lekár (lekár so špecializáciou FBLR).

Hospicová starostlivosť je komplexná zdravotná, psychologická, sociálna a duchovná starostlivosť o terminálne chorého (zomierajúceho) človeka a jeho blízkych v zdravotníckom zariadení (hospic) alebo v domácom prostredí (mobilný hospic).

mobilný hospic Mobilný hospic, Vrútky, (Mobilný hospic Božieho milosrdenstva) (Domáca hospicová starostlivosť) 65-54669375-A0001 mobilný hospic Námestie S.Zachara 2134/3, 03861 Vrútky dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, P. Mudroňa, Martin, (ADOS - SRDCE s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-36587923-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti P. Mudroňa 490/10, 03601 Martin dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, P. Mudroňa, Martin, (ADOSPA s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-52248488-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti P. Mudroňa 14, 03601 Martin dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Dražkovce, (ADOS - Alena Schvartzová, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-36408492-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Dražkovce 356, 03802 Dražkovce dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Kollárova, Martin, (MEDIK - M, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-36432024-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Kollárova 5781, 03601 Martin  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Brigádnicka, Martin, (ADOS - Majzlíková, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-36690562-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Brigádnicka 6, 03601 Martin dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, J. Hertela, Trstená, (Spišská katolícka charita) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-35514221-A0013 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti J. Hertela 323/11, 02801 Trstená dnes neordinuje
mobilný hospic Mobilný hospic, Trstená, (Spišská katolícka charita) (Domáca hospicová starostlivosť) 51-35514221-A0025 mobilný hospic J. Hertela 323/11, 02801 Trstená  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Medvedzie, Tvrdošín, (ADOS VITAE, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-51806797-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Medvedzie 234, 02744 Tvrdošín dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Dolné Rudiny, Žilina, (Auxilium - ADOS s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-47966891-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Dolné Rudiny 8363/3, 01001 Žilina dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Daniela Dlabača, Žilina, (ADOS Mária, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-43855458-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Daniela Dlabača 23/770, 01001 Žilina dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Kysucká cesta, Žilina, (Mgr. Eva Mikolajová) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-36138711-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Kysucká cesta 536/3, 01001 Žilina dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, M. R. Štefánika, Žilina, (ADOS SlaJa, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-36383091-A0004 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti M. R. Štefánika 842/47, 01001 Žilina
Zariadenie má pozastavenú činnosť do 26.12.2024
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Vojtecha Spanyola, Žilina, (ADOS-MAJBÍKOVÁD, s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-54286590-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Dolné Rudiny, Žilina, (ADOS-OŠE s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-53089481-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Dolné Rudiny 2956/8, 01001 Žilina dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Na lány, Žilina, (Mgr. Eva Mikolajová) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-36138711-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Na lány 177/46, 01003 Žilina 8:00 - 10:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Pri Rajčianke, Zbyňov, (ADOS LÚČ, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-47607793-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Pri Rajčianke 139, 01319 Zbyňov dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Jána Milca, Žilina, (ADOS LH, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-47542748-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Jána Milca 10, 01001 Žilina dnes neordinuje
mobilný hospic Mobilný hospic, Bytča, (HOLUBICA - spájame a pomáhame, o.z.) (Domáca hospicová starostlivosť) 65-52115097-A0001 mobilný hospic Mobilný hospic Matky Rózy, Kollárova 1246/13A, 01401 Bytča dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Pod Bôrom, Turčianske Teplice, (ADOS ŠOLONYOVÁ s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-46454276-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Pod Bôrom 277/7, 039041 Turčianske Teplice 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Kollárovo námestie, Mošovce, (BELIS s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-53898044-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Kollárovo námestie 32/36, 03821 Mošovce 7:00 - 15:30
mobilný hospic Mobilný hospic, Liptovský Mikuláš, (Spišská katolícka charita) (Domáca hospicová starostlivosť) 51-35514221-A0020 mobilný hospic Belopotockého 1, 03101 Liptovský Mikuláš 7:30 - 12:00 - 12:30 - 16:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Vansovej, Liptovský Mikuláš, (ADOS-BH, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-36857408-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Vansovej 1319/12, 03101 Liptovský Mikuláš 7:00 - 12:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Vavrišovo, Vavrišovo, (ADOS - Majzlíková, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-36690562-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Vavrišovo, 03242 Vavrišovo dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Charitas, Belopotockého, Liptovský Mikuláš, (Spišská katolícka charita) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-35514221-A0008 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Belopotockého 1, 03101 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Palárikova, Čadca, (DZS, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-36415731-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Palárikova 2681, 02201 Čadca dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Palárikova, Čadca, (Sestrička, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-36435627-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Palárikova 2311, 02201 Čadca dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Svrčinovec, (ADOS Zdenka s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-52896951-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Svrčinovec AB, Svrčinovec 200, 02312 Svrčinovec dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Belanského, Kysucké Nové Mesto, (APEX, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-36394980-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Belanského 773, 02401 Kysucké Nové Mesto dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Belanského, Kysucké Nové Mesto, (MUDr. Mária Drahňáková s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-36698067-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Belanského 1346, 02401 Kysucké Nové Mesto dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Bysterecká, Dolný Kubín, (A.D.O.S. - Nádej, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-36660345-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Bysterecká 2181/31, 02601 Dolný Kubín dnes neordinuje
mobilný hospic Mobilný hospic, Dolný Kubín, (Spišská katolícka charita) (Domáca hospicová starostlivosť) 51-35514221-A0022 mobilný hospic Námestie Jána Vojtašáka 1551/1, 02601 Dolný Kubín dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Námestie Jána Vojtašáka, Dolný Kubín, (Spišská katolícka charita) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-35514221-A0010 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Námestie Jána Vojtašáka 1551/1, 02601 Dolný Kubín dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Nemocničná, Dolný Kubín, (ADOS POPRAD s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-50406108-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nemocničná 1977/83, 02601 Dolný Kubín dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Podhora, Ružomberok, (MEDDIANA s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-48326089-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Podhora 1314/16, 03401 Ružomberok dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS PROTECT-B s.r.o. , Madočany 498, 034 83 Liptovská Teplá, Madočany, Liptovská Teplá, (ADOS PROTECT-B s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-52090299-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Madočany, 03483 Liptovská Teplá dnes neordinuje
mobilný hospic Mobilný hospic, Ružomberok, (Spišská katolícka charita) (Domáca hospicová starostlivosť) 51-35514221-A0021 mobilný hospic Sv. Anny 5401/21, 03401 Ružomberok dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Na vyhliadke, Ružomberok, (Mgr. Dana Hatiarová - ADOS s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-53303474-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Na vyhliadke 5230/1, 03401 Ružomberok dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Charitas, Sv. Anny, Ružomberok, (Spišská katolícka charita) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-35514221-A0009 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Sv. Anny 5401/21, 03401 Ružomberok dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Červeného Kríža, Námestovo, (Oravská poliklinika Námestovo) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 65-00634875-A0015 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Červeného Kríža 62/30, 02901 Námestovo dnes neordinuje
mobilný hospic Mobilný hospic, Námestovo, (Spišská katolícka charita) (Domáca hospicová starostlivosť) 51-35514221-A0023 mobilný hospic Cyrila a Metoda 318, 02901 Námestovo dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Cyrila a Metoda, Námestovo, (Spišská katolícka charita) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-35514221-A0011 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Cyrila a Metoda 318, 02901 Námestovo dnes neordinuje