Preskočiť navigáciu

Obec Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou 201

Druh sociálnej služby: Denný stacionár
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa
Kapacita:10 osôb
Deň začatia poskytovania:1.10.2017
Miesto poskytovania:HARMÓNIA - zariadenie pre seniorov Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou 201, 02303 Zborov nad Bystricou
Telefón:

+421 412304081

0412304082 (sociálny úsek)

Email:

starosta@zborovnadbystricou.sk

veduca@zpszborov.sk

Web:http://www.zpszborov.sk
Zodpovední zástupcoviaPaedDr. Juraj Hlavatý
Poskytovateľ: Obec Zborov nad Bystricou
Zborov nad Bystricou  223
02303  Zborov nad Bystricou
IČO: 00314366