Preskočiť navigáciu

Agentúra FÓRUM ŽIVOTA, Hviezdoslavovo Námestie 2190

Druh sociálnej služby: Denný stacionár
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa
Kapacita:20 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2017
Miesto poskytovania:Denný stacionár Miško, Hviezdoslavovo Námestie 2190, 02601 Dolný Kubín
Mobil:

+421 903133369

Email:

agfzdk@gmail.com

Web:dsmisko.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Samuel Vaňo
Poskytovateľ: Agentúra FÓRUM ŽIVOTA
IČO: 37902504