Preskočiť navigáciu

MEDIK - M, n. o., Východná 4016

Druh sociálnej služby: Denný stacionár
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 35
Kapacita:10 osôb
Deň začatia poskytovania:20.9.2016
Miesto poskytovania:Denný stacionár, Východná 4016/20, 03601 Martin
Telefón:

+421 917794492

+421 434221835

Email:

medikm@medikm.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Daniela Křížová
Poskytovateľ: MEDIK - M, n. o.
Kollárova  5781
03601  Martin
IČO: 45732990