Preskočiť navigáciu

Diecézna charita Žilina, Framborská 294

Druh sociálnej služby: Denný stacionár
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení na určitý čas počas dňa
Kapacita:6 osôb
Deň začatia poskytovania:1.10.2013
Miesto poskytovania:Dom charity sv. Kamila, Framborská 294/6, 01001 Žilina
Telefón:

+421 415626476

+421 417231234

Email:

charitaza@gmail.com

dchkamil.za@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaMgr. Katarína Bobuľová
Poskytovateľ: Diecézna charita Žilina
Bratislavská  423/27
01001  Žilina
IČO: 42065895