Preskočiť navigáciu

Diecézna charita Žilina

IČO:42065895
Sídlo:Bratislavská 423/27, 01001 Žilina

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:neverejný poskytovateľ
Dátum zápisu do registra:23.10.2013
Dátum poslednej zmeny:23.10.2013
Sociálne poradenstvo - špecializované
určitý čas | terénna forma
okres: Ilava
Sociálne poradenstvo - špecializované
určitý čas | terénna forma
okres: Púchov
Sociálne poradenstvo - špecializované
určitý čas | terénna forma
okres: Ilava, Považská Bystrica, Púchov
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
okres: Púchov
Požičiavanie pomôcok
neurčitý čas | terénna forma
Trenčiansky kraj
Požičiavanie pomôcok
neurčitý čas | terénna forma
Žilinský kraj
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
okres: Považská Bystrica
Sociálne poradenstvo - špecializované
určitý čas | terénna forma
Žilinský kraj
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
okres: Žilina
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
okres: Bytča
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
okres: Martin
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
okres: Čadca
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
okres: Kysucké Nové Mesto
Sociálne poradenstvo - špecializované
určitý čas | terénna forma
okres: Považská Bystrica
Prepravná služba
neurčitý čas | terénna forma
Žilinský kraj
Sociálne poradenstvo - základné
určitý čas | ambulantná forma
Dom charity sv. Vincenta, Bratislavská 423/27, 01001 Žilina
Stredisko osobnej hygieny
určitý čas | ambulantná forma
Dom charity sv. Vincenta, Bratislavská 423/27, 01001 Žilina
Nocľaháreň
určitý čas | pobytová - ročná forma
Dom charity sv. Vincenta, Bratislavská 423/27, 01001 Žilina
Nízkoprahové denné centrum
určitý čas | ambulantná forma
Dom charity sv. Vincenta, Bratislavská 423/27, 01001 Žilina
Sociálne poradenstvo - špecializované
určitý čas | ambulantná forma
Dom charity sv. Vincenta, Bratislavská 423/27, 01001 Žilina
Špecializované zariadenie
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Dom charity sv. Kamila, Framborská 294/6, 01001 Žilina
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Dom charity sv. Kamila, Framborská 294/6, 01001 Žilina
Zariadenie pre seniorov
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Dom charity sv. Kamila, Framborská 294/6, 01001 Žilina
Denný stacionár
neurčitý čas | ambulantná forma
Dom charity sv. Kamila, Framborská 294/6, 01001 Žilina
Sociálne poradenstvo - základné
neurčitý čas | ambulantná forma
Dom charity sv. Krištofa, Kollárova 4275/24, 03601 Martin
Sociálne poradenstvo - špecializované
určitý čas | ambulantná forma
Dom charity sv. Krištofa, Kollárova 4275/24, 03601 Martin
Stredisko osobnej hygieny
neurčitý čas | ambulantná forma
Dom charity sv. Krištofa, Kollárova 4275/24, 03601 Martin
Nízkoprahové denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Dom charity sv. Krištofa, Kollárova 4275/24, 03601 Martin
Sociálne poradenstvo - špecializované
určitý čas | ambulantná forma
Dom charity sv. Gianny, Kukučínova 1987/4, 02201 Čadca
Práčovňa
neurčitý čas | ambulantná forma
Dom charity sv. Gianny, Kukučínova 1987/4, 02201 Čadca
Stredisko osobnej hygieny
neurčitý čas | ambulantná forma
Dom charity sv. Gianny, Kukučínova 1987/4, 02201 Čadca
Útulok
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Dom charity sv. Gianny, Kukučínova 1987/4, 02201 Čadca
Nocľaháreň
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Dom charity sv. Gianny, Kukučínova 1987/4, 02201 Čadca
Nízkoprahové denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Dom charity sv. Gianny, Kukučínova 1987/4, 02201 Čadca
Sociálne poradenstvo - základné
neurčitý čas | ambulantná forma
Dom charity sv. Gianny, Kukučínova 1987/4, 02201 Čadca
Sociálne poradenstvo - špecializované
určitý čas | ambulantná forma
Centrum podpory, Republiky 1000/13, 01001 Žilina