Preskočiť navigáciu

Diecézna charita Žilina, Bratislavská 423

Druh sociálnej služby: Nocľaháreň (kapacita spolu 62 (15 žien, 47 mužov))
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§25 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať
Kapacita:62, z toho 15 osôb
Deň začatia poskytovania:1.6.2021
Miesto poskytovania:Dom charity sv. Vincenta, Bratislavská 423/27, 01001 Žilina
Telefón:

+421 417244795

+421 417231234

Email:

charitaza@gmail.com

dchvincent.za@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaMgr. Katarína Gregorová
Poskytovateľ: Diecézna charita Žilina
Bratislavská  423/27
01001  Žilina
IČO: 42065895