Preskočiť navigáciu

Nocľaháreň

§25 zákona 448/2008

V nocľahárni sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i) zákona č. 448/2008, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

 1. poskytuje
  1. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. nevyhnutné ošatenie a obuv,
 2. utvárajú podmienky na
  1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
  2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
Centrum sociálnych služieb Námestovo, Bernolákova 390
neurčitý čas | pobytová - ročná
nocľaháreň Humanitas, Bernolákova 390/14, 02901 Námestovo
 
Diecézna charita Žilina, Bratislavská 423
určitý čas | pobytová - ročná
Dom charity sv. Vincenta, Bratislavská 423/27, 01001 Žilina
 
Diecézna charita Žilina, Kukučínova 1987
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom charity sv. Gianny, Kukučínova 1987/4, 02201 Čadca
 
Mesto Dolný Kubín, M. R. Štefánika 1850
neurčitý čas | pobytová - ročná
Nocľaháreň STOP-ŠANCA-KOTVA, M. R. Štefánika 1850/50, 02601 Dolný Kubín
 
Mesto Liptovský Mikuláš, Športová 1190
neurčitý čas | pobytová - ročná
Komunitné centrum, "Nový svet" Hlboké, Športová 1190/4, 03101 Liptovský Mikuláš
 
Mesto Martin, Na Kameni 6149
neurčitý čas | pobytová - ročná
nocľaháreň, Na Kameni 6149/2, 03601 Martin
 
Spišská katolícka charita, Borbisova 1126
určitý čas | pobytová - ročná
Dom Charitas Božej prozreteľnosti, Borbisova 1126/7, 03101 Liptovský Mikuláš
 
Spišská katolícka charita, Borbisova 385
určitý čas | pobytová - ročná
Dom Charitas Sv. Kláry, Borbisova 385/5, 03101 Liptovský Mikuláš
 
Spišská katolícka charita, Kostolná 850
určitý čas | pobytová - ročná
Dom Charitas Sv. Hildegardy z Bingenu, Kostolná 850/2, 02944 Rabča