Preskočiť navigáciu

Mesto Liptovský Mikuláš, Športová 1190

Druh sociálnej služby: Nocľaháreň
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§25 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 25
Kapacita:12 osôb
Deň začatia poskytovania:23.3.2007
Miesto poskytovania:Komunitné centrum, "Nový svet" Hlboké, Športová 1190/4, 03101 Liptovský Mikuláš
Telefón:

+421 445522052

Email:

erika.sabakova@mikulas.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Alena Novajovská
Poskytovateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova  1989/41
03142  Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524