Preskočiť navigáciu

Mesto Liptovský Mikuláš

IČO:00315524
Sídlo:Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:obec/mesto
Registračné číslo:59/2009/OSV
Dátum zápisu do registra:26.11.2009
Dátum poslednej zmeny:17.10.2019
Komunitné centrum
neurčitý čas | terénna forma
obec: Liptovský Mikuláš
Terénna sociálna služba krízovej intervencie
neurčitý čas | terénna forma
obec: Liptovský Mikuláš
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Liptovský Mikuláš
Denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Denné centrum Liptovský Mikuláš, Bodice, Bodická 67/44, 03101 Liptovský Mikuláš
Denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Denné centrum, Demänovská cesta 145/10, 03101 Liptovský Mikuláš
Denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Denné centrum Liptovský Mikuláš, Iľanovo, Iľanovská 54/53, 03101 Liptovský Mikuláš
Denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Denné centrum Liptovský Mikuláš, Staré Mesto, Komenského 1982/2, 03101 Liptovský Mikuláš
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
neurčitý čas | ambulantná forma
Detské jasle Mikulášik, Komenského 2128/15A, 03101 Liptovský Mikuláš
Denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Denné centrum, Liptovský Mikuláš, Na kút 74/2, 03101 Liptovský Mikuláš
Denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Denné centrum Liptovský Mikuláš, Okoličné, Okoličianska 758/6, 03104 Liptovský Mikuláš
Denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Denné centrum Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Palúčanská 350/24, 03101 Liptovský Mikuláš
Denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Denné centrum Liptovský Mikuláš, Liptovská Ondrašová, Ružičkova 97/14, 03105 Liptovský Mikuláš
Nocľaháreň
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Komunitné centrum, "Nový svet" Hlboké, Športová 1190/4, 03101 Liptovský Mikuláš
Stredisko osobnej hygieny
neurčitý čas | ambulantná forma
Komunitné centrum, "Nový svet" Hlboké, Športová 1190/4, 03101 Liptovský Mikuláš
Práčovňa
neurčitý čas | ambulantná forma
Komunitné centrum, "Nový svet" Hlboké, Športová 1190/4, 03101 Liptovský Mikuláš
Komunitné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Komunitné centrum "Nový svet" Hlboké, Športová 4749/5, 03101 Liptovský Mikuláš
Požičiavanie pomôcok
neurčitý čas | ambulantná forma
Dom opatrovateľskej služby, Štefánikova 1509/6, 03105 Liptovský Mikuláš
Denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Denné centrum Liptovský Mikuláš, Vrbica - Nábrežie, Vajanského 1066/11, 03101 Liptovský Mikuláš