Preskočiť navigáciu

Mesto Liptovský Mikuláš, Športová 1190

Druh sociálnej služby: Stredisko osobnej hygieny
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§60 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 60
Deň začatia poskytovania:24.5.2007
Miesto poskytovania:Komunitné centrum, "Nový svet" Hlboké, Športová 1190/4, 03101 Liptovský Mikuláš
Telefón:

+421 445522052

Email:

erika.sabakova@mikulas.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Alena Novajovská
Poskytovateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524