Preskočiť navigáciu

Stredisko osobnej hygieny

§60 zákona 448/2008

  1. V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá
    1. nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
    2. má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
    3. dovŕšila dôchodkový vek.
Diecézna charita Žilina, Bratislavská 423
určitý čas | ambulantná
Dom charity sv. Vincenta, Bratislavská 423/27, 01001 Žilina
 
Diecézna charita Žilina, Kollárova 4275
neurčitý čas | ambulantná
Dom charity sv. Krištofa, Kollárova 4275/24, 03601 Martin
 
Diecézna charita Žilina, Kukučínova 1987
neurčitý čas | ambulantná
Dom charity sv. Gianny, Kukučínova 1987/4, 02201 Čadca
 
Domov vďaky, Námestie Andreja Škrábika 38
neurčitý čas | ambulantná
Domov vďaky, Námestie Andreja Škrábika 38/3, 01501 Rajec
 
Mesto Liptovský Mikuláš, Športová 1190
neurčitý čas | ambulantná
Komunitné centrum, "Nový svet" Hlboké, Športová 1190/4, 03101 Liptovský Mikuláš
 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 918
neurčitý čas | ambulantná
Stredisko osobnej hygieny, Kuzmányho 918/15, 03101 Liptovský Mikuláš