Preskočiť navigáciu

Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 918

Druh sociálnej služby: Stredisko osobnej hygieny
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§60 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 60
Deň začatia poskytovania:14.4.2015
Miesto poskytovania:Stredisko osobnej hygieny, Kuzmányho 918/15, 03101 Liptovský Mikuláš
Email:

liptovskymikulas@redcross.sk

Telefón:

+421 445522332

+421 903558921

Zodpovední zástupcoviaMgr. Marika Kubíková
Poskytovateľ: Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš
IČO: 00416070