Preskočiť navigáciu

Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš

IČO:00416070
Sídlo:Kuzmányho 918/15, 03101 Liptovský Mikuláš

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:neverejný poskytovateľ
Registračné číslo:542
Dátum zápisu do registra:4.10.2022
Dátum poslednej zmeny:4.10.2022
Prepravná služba
neurčitý čas | terénna forma
okres: Ružomberok, Liptovský Mikuláš
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
okres: Ružomberok, Liptovský Mikuláš
Terénna sociálna služba krízovej intervencie
neurčitý čas | terénna forma
Žilinský kraj
Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií
neurčitý čas | iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií) forma
Požičiavanie pomôcok
neurčitý čas | ambulantná forma
119, 05976 Mlynčeky
Zariadenie pre seniorov
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Zariadenie pre seniorov SČK, J. D. Matejovie 542/21, 03301 Liptovský Hrádok
Požičiavanie pomôcok
neurčitý čas | ambulantná forma
Požičovňa kompenzačných pomôcok, Kuzmányho 918/15, 03101 Liptovský Mikuláš
Stredisko osobnej hygieny
neurčitý čas | ambulantná forma
Stredisko osobnej hygieny, Kuzmányho 918/15, 03101 Liptovský Mikuláš