Preskočiť navigáciu

Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš

Druh sociálnej služby: Terénna sociálna služba krízovej intervencie
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i)
Deň začatia poskytovania:7.10.2015
Miesto poskytovania: Žilinský kraj
Telefón:

+421 903558921

+421 445522332

Email:

liptovskymikulas@redcross.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Marika Kubíková
Poskytovateľ: Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš
IČO: 00416070