Preskočiť navigáciu

Terénna sociálna služba krízovej intervencie

§24a zákona 448/2008

Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i) zákona č. 448/2008 a jej obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín.

Chuť ŽIŤ
neurčitý čas | terénna
okres: Dolný Kubín
 
IPčko
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Mesto Dolný Kubín
neurčitý čas | terénna
obec: Dolný Kubín
 
Mesto Liptovský Mikuláš
neurčitý čas | terénna
obec: Liptovský Mikuláš
 
Mesto Martin
neurčitý čas | terénna
obec: Martin
 
Mesto Ružomberok
neurčitý čas | terénna
obec: Ružomberok
 
Občianske združenie Dom nádeje
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Obec Bziny
neurčitý čas | terénna
obec: Bziny
 
Rovnováha
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Women Institute Slovakia o. z.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj