Preskočiť navigáciu

Mesto Martin

Druh sociálnej služby: Terénna sociálna služba krízovej intervencie
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i)
Deň začatia poskytovania:9.7.2014
Miesto poskytovania: obec: Martin
Telefón:

+421 434132483

Email:

msu@martin.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Miroslava Ballová
Poskytovateľ: Mesto Martin
IČO: 00316792