Preskočiť navigáciu

Mesto Martin

IČO:00316792
Sídlo:Nám. S. H. Vajanského 1, 03649 Martin

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:obec/mesto
Registračné číslo:67/2009/OSV
Dátum zápisu do registra:7.12.2009
Dátum poslednej zmeny:13.11.2019
Jedáleň
neurčitý čas | terénna forma
obec: Martin
Prepravná služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Martin
Terénna sociálna služba krízovej intervencie
neurčitý čas | terénna forma
obec: Martin
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
neurčitý čas | terénna forma
obec: Martin
Komunitné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Komunitné centrum Bambusky, 11195, 03601 Martin
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Martin
Denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Denné centrum, I. kolónia 2162/12, 03861 Martin
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
neurčitý čas | ambulantná forma
Denné centrum, I. kolónia 2162/12, 03861 Martin
Nocľaháreň
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
nocľaháreň, Na Kameni 6149/2, 03601 Martin
Nízkoprahové denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Nízkoprahové denné centrum, Na Kameni 6149/2, 03601 Martin
Útulok
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Útulok, Na Kameni 6149/2, 03601 Martin
Denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Denné centrum Tomčany, Pri zbrojnici 917/1, 03601 Martin
Denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Denné centrum, Škultétyho 4692/15, 03601 Martin
Jedáleň
neurčitý čas | ambulantná forma
jedáleň, Škultétyho 4692/15, 03601 Martin
Zariadenie núdzového bývania
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Zariadenie núdzového bývania, Záturčianska 1806/4, 03601 Martin
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
neurčitý čas | ambulantná forma
Záturčianska 1806/4, 03601 Martin