Preskočiť navigáciu

Mesto Martin, I. kolónia 2162

Druh sociálnej služby: Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§28 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 28
Kapacita:16 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2010
Miesto poskytovania:Denné centrum, I. kolónia 2162/12, 03861 Martin
Email:

paula.ruttkayova@martin.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Paula Ruttkayová
Poskytovateľ: Mesto Martin
Námestie S. H. Vajanského  1/1
03601  Martin
IČO: 00316792