Preskočiť navigáciu

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu

§28 zákona 448/2008

 1. Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 448/2008 a jej rodine.
 2. V rámci nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu sa
  1. poskytuje
   1. sociálne poradenstvo,
   2. sociálna rehabilitácia,
   3. preventívna aktivita,
  2. zabezpečuje
   1. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
   2. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia,
   3. záujmová činnosť.
 3. Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.
JEKH DROM
neurčitý čas | terénna
obec: Važec
 
JEKH DROM, Fodorová 760
neurčitý čas | ambulantná
Detské centrum Samuel, Fodorová 760/0, 03261 Važec
 
Mesto Dolný Kubín, M. R. Štefánika 1850
neurčitý čas | ambulantná
Nocľaháreň STOP-ŠANCA-KOTVA, M. R. Štefánika 1850/50, 02601 Dolný Kubín
 
Mesto Martin, I. kolónia 2162
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum, I. kolónia 2162/12, 03861 Martin
 
Mesto Martin, Záturčianska 1806
neurčitý čas | ambulantná
Záturčianska 1806/4, 03601 Martin
 
Mesto Ružomberok
určitý čas | terénna
obec: Ružomberok
 
Mesto Ružomberok, Sládkovičova 2038
neurčitý čas | ambulantná
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu PREROD, Sládkovičova 2038/10, 03401 Ružomberok
 
Mesto Turzovka
neurčitý čas | terénna
obec: Turzovka
 
Mesto Turzovka, Vyšný koniec 207
neurčitý čas | ambulantná
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, Vyšný koniec 207, 02354 Turzovka