Preskočiť navigáciu

Mesto Ružomberok

Druh sociálnej služby: Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (mobilný nízkoprah pojazdnou formou (karavan))
Rozsah:určitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§28 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 pism. b) a jej rodina
Deň začatia poskytovania:1.4.2014
Miesto poskytovania: obec: Ružomberok
Email:

preventrk@gmail.com

rakucak@ruzomberok.sk

ruzomberok@ruzomberok.sk

Telefón:

+421 918530171

Zodpovední zástupcoviaPhDr. Jaroslav Rakučák, DiS, PhD.
Poskytovateľ: Mesto Ružomberok
IČO: 00315737