Preskočiť navigáciu

Mesto Ružomberok

IČO:00315737
Sídlo:Námestie A. Hlinku 1098/1, 03401 Ružomberok

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:obec/mesto
Registračné číslo:32/2009/OSV
Dátum zápisu do registra:9.9.2009
Dátum poslednej zmeny:11.6.2021
Terénna sociálna služba krízovej intervencie
neurčitý čas | terénna forma
obec: Ružomberok
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Ružomberok
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
určitý čas | terénna forma
obec: Ružomberok
Útulok
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Útulok, Scota Viatora 1486/12, 03401 Ružomberok
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
neurčitý čas | ambulantná forma
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu PREROD, Sládkovičova 2038/10, 03401 Ružomberok
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
neurčitý čas | ambulantná forma
Detské jasle, Za dráhou 477/19, 03401 Ružomberok