Preskočiť navigáciu

Mesto Ružomberok, Sládkovičova 2038

Druh sociálnej služby: Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§28 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 28
Kapacita:20 osôb
Deň začatia poskytovania:11.6.2021
Miesto poskytovania:Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu PREROD, Sládkovičova 2038/10, 03401 Ružomberok
Email:

rakucak@ruzomberok.sk

preventrk@gmail.com

ruzomberok@ruzomberok.sk

Telefón:

+421 908 054 986

Zodpovední zástupcoviaPhDr. Jaroslav Rakučák, DiS, PhD.
Poskytovateľ: Mesto Ružomberok
IČO: 00315737