Preskočiť navigáciu

Mesto Ružomberok, Za dráhou 477

Druh sociálnej služby: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - od 1 roka do troch rokov veku dieťaťa
Kapacita:10 osôb
Deň začatia poskytovania:12.2.2018
Miesto poskytovania:Detské jasle, Za dráhou 477/19, 03401 Ružomberok
Telefón:

+42144314449

Mobil:

+421 918 484 513

Email:

mszadrahou@gmail.com

janka.martonova@ruzomberok.sk

ruzomberok@ruzomberok.sk

Zodpovední zástupcoviaPaedDr. Janka Lokajová
Poskytovateľ: Mesto Ružomberok
IČO: 00315737