Preskočiť navigáciu

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

§32b zákona 448/2008

 1. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
 2. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje starostlivosť o dieťa do troch rokov veku aj rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ak
  1. nemôže z dôvodov podľa § 31 ods. 3 zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu,
  2. voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, podľa písmena a) alebo odseku 1.
 3. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú
  1. bežné úkony starostlivosti o dieťa,
  2. stravovanie,
  3. výchova.
 4. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.
 5. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa možno poskytovať starostlivosť najviac o 12 detí v jednej dennej miestnosti, ktorá spĺňa funkciu herne a spálne; to platí, aj ak je spálňa stavebne oddelená od herne a deti užívajú oba tieto priestory. Počet detí podľa prvej vety možno zvýšiť najviac o tri deti, ak sa v dennej miestnosti alebo v priestoroch spálne a herne neposkytuje starostlivosť o dieťa do jedného roku veku.
BRONCCO, s.r.o., B. Bullu 5493
neurčitý čas | ambulantná
Zariadenie starostlivosti o deti od 1 do 3 rokov veku dieťaťa - Detské jasle "Cukríkovo", B. Bullu 5493/13, 03861 Martin
 
Hrnček var- Materské centrum, Slovenských Dobrovoľníkov 1100
určitý čas | ambulantná
Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, Slovenských Dobrovoľníkov 1100, 02201 Čadca
 
Ing. Michal Stupka - M&S, J. D. Matejovie 544
určitý čas | ambulantná
Zariadenie starostlivosti o deti od jedného do troch rokov veku dieťaťa, Detské jasle Svetluška, J. D. Matejovie 544, 03301 Liptovský Hrádok
 
LEVÍČA, s. r. o., B. Bullu 5493
určitý čas | ambulantná
Zariadenie starostlivosti o deti od 1 do 3 rokov veku dieťaťa – Detské jasle – Levíča s r.o., B. Bullu 5493/13, 03861 Martin
 
Lipstar s. r. o., Bôrická cesta 1968
určitý čas | ambulantná
Zariadenie starostlivosti o deti od jedného roka do troch rokov veku dieťaťa ADAMKOVO, Bôrická cesta 1968/103, 01001 Žilina
 
Ľubomíra Bieliková, Priehradka 694
neurčitý čas | ambulantná
Rodinné opatrovateľské centrum "Ľubka", Priehradka 694/3, 03601 Martin
 
Mesto Kysucké Nové Mesto, Štúrova 3165
neurčitý čas | ambulantná
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Štúrova 3165/14, 02404 Kysucké Nové Mesto
 
Mesto Liptovský Mikuláš, Komenského 2128
neurčitý čas | ambulantná
Detské jasle Mikulášik, Komenského 2128/15A, 03101 Liptovský Mikuláš
 
Mesto Martin, Š. Furdeka 9060
neurčitý čas | ambulantná
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Š. Furdeka 9060/3, 03601 Martin
 
Mesto Ružomberok, Za dráhou 477
neurčitý čas | ambulantná
Detské jasle, Za dráhou 477/19, 03401 Ružomberok
 
Mesto Žilina, Puškinova 2189
neurčitý čas | ambulantná
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 2189/14, 01001 Žilina
 
Mesto Žilina, Veľká Okružná 2132
neurčitý čas | ambulantná
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká Okružná 2132/82, 01001 Žilina
 
Mgr. Andrea Bednárová, Námestie SR 26
neurčitý čas | ambulantná
Zariadenie starostlivosti o deti od jedného do troch rokov veku dieťaťa - Dúhové kráľovstvo, Námestie SR 26, 01401 Bytča
 
Mgr. Katarína Surovčíková, Hattalova 49
neurčitý čas | ambulantná
Zariadenie starostlivosti o deti od 1 do 3 rokov veku dieťaťa, Hattalova 49/15, 028 01 Trstená, Hattalova 49/15, 02801 Trstená
 
Montessori jasličky n. o., Čutkovská 8108
určitý čas | ambulantná
Montessori jasličky, Čutkovská 8108/7, 03406 Ružomberok
 
Motýlik DK, Na Sihoti 1168
určitý čas | ambulantná
Zariadenie starostlivosti o deti od jedného do troch rokov veku dieťaťa, Na Sihoti 1168/10, 02601 Dolný Kubín
 
MTSJ s.r.o., P. Mudroňa 603
neurčitý čas | ambulantná
Veselé jasličky, P. Mudroňa 603/48, 03601 Martin
 
Obec Rabča, Školská 438
neurčitý čas | ambulantná
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Školská 438/3, 02944 Rabča
 
PaedDr. Zuzana Turňová, Konská 498
neurčitý čas | ambulantná
Detské opatrovateľské centrum Lienka, Konská 498, 01313 Konská
 
PhDr. Michal Beňadik - Agentúra IN, Hečkova 466
určitý čas | ambulantná
Súkromné zariadenie starostlivosti pre deti od 12 mesiacov do 3 rokov veku dieťaťa - Ako u mamy, Hečkova 466/9, 03601 Martin