Preskočiť navigáciu

Mgr. Katarína Surovčíková, Hattalova 49

Druh sociálnej služby: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (deti od 1 do 3 rokov veku dieťaťa)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - deti od 1 do 3 rokov veku dieťaťa
Kapacita:19 osôb
Deň začatia poskytovania:3.8.2018
Miesto poskytovania:Zariadenie starostlivosti o deti od 1 do 3 rokov veku dieťaťa, Hattalova 49/15, 028 01 Trstená, Hattalova 49/15, 02801 Trstená
Telefón:

+421907201408

Email:

surovcikovakatarina@gmail.com

Web:http://www.detskejasletrstena.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Katarína Surovčíková
Poskytovateľ: Mgr. Katarína Surovčíková

02801  Trstená
IČO: 50375784