Preskočiť navigáciu

Mesto Ružomberok, Scota Viatora 1486

Druh sociálnej služby: Útulok
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 26
Kapacita:15 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2007
Miesto poskytovania:Útulok, Scota Viatora 1486/12, 03401 Ružomberok
Telefón:

+421 444314422

Email:

info@murk.sk

ruzomberok@ruzomberok.sk

janka.martonova@ruzomberok.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Zdenka Mračková
Poskytovateľ: Mesto Ružomberok
IČO: 00315737