Preskočiť navigáciu

Útulok

§26 zákona 448/2008

 1. V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i) zákona č. 448/2008, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,
  1. poskytuje
   1. ubytovanie na určitý čas,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
   4. nevyhnutné ošatenie a obuv,
  2. zabezpečuje
   1. rozvoj pracovných zručností,
   2. pomoc pri pracovnom uplatnení,
  3. utvárajú podmienky na
   1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
   2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
   3. upravtovanie,
   4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
   5. záujmovú činnosť.
 2. Poskytovateľ sociálnej služby v útulku poskytuje túto sociálnu službu oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom.
ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Kostolná 658
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov Gianny B. Molla, Kostolná 658/60, 01501 Rajec
 
Centrum sociálnych služieb ANIMA, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1177
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb ANIMA, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1177/82, 03101 Liptovský Mikuláš
 
Centrum sociálnych služieb Brezovec, Záskalická 907
určitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Brezovec, Záskalická 907/7, 02601 Dolný Kubín
 
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, P.O.Hviezdoslava 720
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, P.O.Hviezdoslava 720/56, 01001 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hrabové 204
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hrabové 204, 01401 Bytča
 
Diecézna charita Žilina, Kukučínova 1987
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom charity sv. Gianny, Kukučínova 1987/4, 02201 Čadca
 
DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z.
neurčitý čas | pobytová - ročná
Útulok sv. Alžbety, Vrícko 30, 03831 Vrícko
 
DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z.
neurčitý čas | pobytová - ročná
Útulok sv. Bartolomeja, Vrícko 186, 03831 Vrícko
 
DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z.
neurčitý čas | pobytová - ročná
Útulok sv. Margity, Vrícko 297, 03831 Vrícko
 
DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z., Borcová 55
neurčitý čas | pobytová - ročná
Útulok Matky Terezy, Borcová 55, 03844 Borcová
 
DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z., Gymnaziálna 162
neurčitý čas | pobytová - ročná
Útulok, Gymnaziálna 162/4, 03843 Kláštor pod Znievom
 
DORKA, n. o., Pod Skalami 218
neurčitý čas | pobytová - ročná
Pod Skalami 218/16, 03401 Ružomberok
 
Mesto Martin, Na Kameni 6149
neurčitý čas | pobytová - ročná
Útulok, Na Kameni 6149/2, 03601 Martin
 
Mesto Ružomberok, Scota Viatora 1486
neurčitý čas | pobytová - ročná
Útulok, Scota Viatora 1486/12, 03401 Ružomberok
 
Obec Makov
neurčitý čas | pobytová - ročná
Útulok, Makov 122, 02356 Makov