Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb ANIMA, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1177

Druh sociálnej služby: Útulok
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 26
Kapacita:12 osôb
Deň začatia poskytovania:1.12.1989
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb ANIMA, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1177/82, 03101 Liptovský Mikuláš
Telefón:

+421 445533327

Email:

ddlm@vuczilina.sk

peter.hutan@vuczilina.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Martina Sihotská
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb ANIMA
IČO: 00647799