Preskočiť navigáciu

DORKA, n. o., Pod Skalami 218

Druh sociálnej služby: Útulok
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Fyzická osoba; ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb - jednotlivec
Kapacita:7 osôb
Deň začatia poskytovania:12.11.2018
Miesto poskytovania:Pod Skalami 218/16, 03401 Ružomberok
Email:

ruzomberok@centrumdorka.sk

Mobil:

+421948834129

Zodpovední zástupcoviaMgr. Jozef Brisuda
Poskytovateľ: DORKA, n. o.
IČO: 35582171